Stap 3 - U ontvangt de definitieve aanslag - 1 maart


Op basis van de door u aangeleverde gegevens ontvangt u van ons op 1 maart de definitieve aanslag voor het het jaar daarvoor. In de definitieve aanslag verrekenen wij het bedrag van de eerder opgelegde voorlopige aanslag.

U moet dan bijbetalen of u krijgt geld terug.