Interessepeiling totalisatorvergunning


Het aanbieden van weddenschappen op paardenraces in Nederland vereist een zogenoemde  totalisatorvergunning. Dit is een wettelijk monopolie, met maar 1 vergunning. De huidige totalisatorvergunning loopt af op 30 juni 2022. Wij verzoeken bedrijven die geïnteresseerd zijn dit kenbaar te maken.

In de loop van 2021 start de Kansspelautoriteit een open en transparante gunningsprocedure voor de nieuwe vergunning. Deze treedt in werking  op 1 juli 2022 en heeft een looptijd van 5 jaar.

Hippische draf- en rensport via pool betting

De totalisatorvergunning staat alleen weddenschappen toe op de hippische draf- en rensport en via het parimutuele stelsel (pool betting), dus geen weddenschappen op quotering of betting exchanges. De nieuwe vergunning beperkt zich tot offline aanbod - via renbanen, wedkantoren, wedwinkels, et cetera. Het online aanbod wordt immers vergund onder het in 2021 geïntroduceerde vergunningsstelsel voor kansspelen op afstand, Wet Kansspelen op afstand, Koa.

De vergunninghouder moet een deel van de bruto spelopbrengst afdragen aan de draf- en rensport. Hoogte en vorm van deze afdracht lijken waarschijnlijk op die voor de paardenweddenschappen in het kader van de Wet Koa.

Aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld op een pakket eisen op het gebied van geschiktheid en ervaring, waarna een selectiefase volgt. De meeste eisen worden waarschijnlijk afgeleid van de eisen voor een Koa-vergunning. Elke aanvrager is een vergoeding van €32.000 verschuldigd voor de afhandeling van de aanvraag. Die moet vooraf worden betaald. Als de aanvraag wordt afgewezen, vindt er geen restitutie plaats.

Interesse?

Wij verzoeken bedrijven die potentieel geïnteresseerd zijn in het indienen van een aanvraag dit kenbaar te maken. Stuur een e-mail met uw naam en contactgegevens naar info@kansspelautoriteit.nl. Zet bij het onderwerp ‘Interessemelding totalisator’.

Voor de volledigheid vermelden wij dat een interessemelding tot niets verplicht. Dit bericht is uitsluitend bedoeld ter informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.