Inschrijven in Cruks


Heeft u het gokken niet meer onder controle? Dan kunt u zichzelf inschrijven in Cruks. Cruks - het Centraal register uitsluiting kansspelen - is een lijst met spelers die een speelpauze nemen.

Geef uzelf een speelpauze

Een speelpauze betekent dat u direct minimaal 6 maanden niet meer kunt gokken

 • Op Nederlandse goksites én
 • Niet in Nederlandse speelhallen of casino’s

2 manieren om in te schrijven in Cruks

U kunt kiezen voor een inschrijving van 6 maanden tot 99 jaar. Er zijn 2 manieren om in te schrijven in Cruks.

1. Inschrijven via DigiD - direct 6 maanden niet meer gokken*

2. Inschrijven via een papieren formulier

Gebruikt u het papieren formulier? U kunt dit printen, invullen en op de post doen. Na een paar dagen bent u ingeschreven. U ontvangt een bevestiging op uw adres.

* Let op: controleer vooraf uw gegevens

Wilt u zich inschrijven in het Cruksregister? U moet dan uw persoonlijke gegevens invullen. Zoals uw achternaam en uw geboortedatum.  Deze moet u precies overnemen van uw identiteitsbewijs, zoals een paspoort:

 • Let op wat in hoofdletters staat en wat niet
 • Let op dat u geen (type)fouten maakt
 • Controleer wat u online ingevuld hebt, voordat u verder gaat

Alleen als alle gegevens 100% kloppen, kunt u zich inschrijven in Cruks.

U kunt verlengen en opzeggen

Wilt u uw inschrijving in Cruks verlengen? Bijvoorbeeld van 6 maanden naar 2 jaar? Dat kan net als inschrijven, via DigiD of via papier.

Wilt u opzeggen? Dat kan alleen als de eerste 6 maanden van uw inschrijving voorbij zijn. Niet eerder.

Heeft u meer nationaliteiten? Zet deze in Cruks

Heeft u meer dan 1 paspoort? Zet al uw nationaliteiten in Cruks. Zo zorgt u dat u echt niet kunt spelen tijdens uw speelpauze. Ook niet via een ander paspoort.

Speelpauze stopt automatisch

Aan het einde van uw inschrijving stopt uw speelpauze automatisch. U hoeft niets te doen en u krijgt ook geen bericht.

Uw gegevens zijn veilig bij ons

Wij vragen alleen gegevens van u die wij nodig hebben om een unieke Crukscode te maken. De eigenaar van een spel gebruikt deze code om u tegen te houden bij het spel. Welke gegevens zijn dit:

 • Burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum
 • Heeft u geen BSN? Dan leggen wij naam, geboortedatum en geboorteplaats vast en maken daarmee de Crukscode
 • Start- en einddatum inschrijving

Verder gebruiken wij uw gegevens niet. Niemand anders dan de Kansspelautoriteit kan bij de gegevens. Lees meer over hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Inschrijftijd voorbij? Wij wissen al uw gegevens

Is uw inschrijftijd in Cruks voorbij? Dan verwijdert Cruks automatisch al uw gegevens.

Checken of u in Cruks staat?

Weet u niet zeker of u bent ingeschreven? Met uw DigiD kunt u dag en nacht in het Cruksregister checken of u staat ingeschreven en tot wanneer.

Staat u niet in het register, dan krijgt u een inschrijfformulier te zien. Dit inschrijfformulier is er juist voor bedoeld om u in te schrijven in het register zodat u niet meer kunt deelnemen aan kansspelen online, speelhal of in het casino. Wilt u dat niet, dan moet u het inschrijfformulier niet invullen.

Uw bewijs van inschrijving

Uw digitale bewijs van inschrijving kunt u in het Cruksregister downloaden. Schreef u in per post? Alleen dan krijgt u op uw adres een papieren bewijs van inschrijving.

Als een ander de Kansspelautoriteit vraagt om u in te schrijven ontvangt u hierover meerdere berichten van ons. Ook krijgt u dan de kans om uw mening te geven en bezwaar te maken.

Bezwaar maken?

U vraagt ons om u in Cruks in te schrijven voor minimaal 6 maanden. Na een automatische controle op uw gegevens nemen wij een automatische beslissing om u in te schrijven. U kunt hiertegen alsnog bezwaar maken. Dat klinkt misschien gek, maar dat is zo bij wet geregeld. Dus: bent u het niet eens met onze beslissing om u in te schrijven in Cruks?

U kunt vervolgens uw bezwaar binnen 6 weken per brief richten aan:

Kansspelautoriteit, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

In uw brief moet in ieder geval de volgende informatie staan:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u de brief schrijft
 • De redenen van uw bezwaar,  onderbouwd met stukken als u die heeft
 • Uw handtekening
 • Een kopie van de beslissing, u kunt deze downloaden op cruksregister.nl of, bij inschrijving per post, ontvangt u deze op uw deurmat

Meer informatie nodig? Download ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’.

Uw inschrijving kan niet zomaar teruggedraaid worden

De wet verbiedt de Kansspelautoriteit om een inschrijving ongedaan te maken als er nog geen 6 maanden voorbij zijn sinds uw inschrijving. Alleen in bijzondere gevallen kan de Kansspelautoriteit van de wet afwijken.  Bijvoorbeeld als iemand zonder uw toestemming gebruik maakte van uw DigiD. Daarvan moet u dan wel aangifte doen bij de politie en dat laten zien. Ook als u spijt hebt of als u zich per ongeluk inschreef, wordt u niet uit Cruks uitgeschreven. Hoe u dit kunt doen, leest u hierboven bij 'Bezwaar maken'.

Hulp nodig? Bij gokproblemen of met uw inschrijving?

Hulp bij gokproblemen

Heeft u hulp nodig bij uw gokproblemen? Zoek direct contact met een hulpverlener die uw problemen begrijpt. Gratis en anoniem.
Ga naar Loket Kansspel, dag en nacht bereikbaar

Hulp bij technische problemen met Cruks

Heeft u technische problemen met Cruks?
Bel de technische Cruks helpdesk, dag en nacht bereikbaar