Bingo of rad van fortuin organiseren

Online bingo mag alleen in besloten kring

Een online bingo - bijvoorbeeld via sociale media - mag u alleen organiseren in besloten kring: bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis. Een online kansspel dat u niet in besloten kring aanbiedt is verboden.

Wilt u toch online een kansspel organiseren? Misschien is een promotioneel kansspel iets voor u. Deelnemers hoeven daarbij niets te betalen.

Bekijk de regels voor een kansspel om iets te promoten.

Organiseert u de online bingo alleen voor het goede doel en zonder enig commercieel belang? Tijdens de lockdown om corona te bestrijden is de Kansspelautoriteit coulant voor ideële online bingo's.

Klein kansspel in een zaaltje met spelers erbij

Een bingo of ander klein kansspel op locatie, waar de spelers bij zijn, mag u organiseren in besloten kring. Bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis. Ook een bingo of ander klein kansspel waarmee geen prijzen kunnen worden gewonnen kunt u gewoon organiseren.

Organiseert u een bingo:

  • op locatie, in een zaaltje waar de spelers bij zijn
  • waarbij prijzen te winnen zijn
  • niet in besloten kring

Check dan onderstaande voorwaarden en meld uw spel bij de gemeente waar u het spel speelt.

Voorwaarden bingo, rad van fortuin - klein kansspel

  • Als organisator bent u een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
  • In de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen
  • U organiseert het kleine kansspel voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel
  • Prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan 400 euro per serie of set, in totaal bedraagt de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer dan 1.550 euro per bijeenkomst

Kunt u aan bovenstaande voorwaarden voldoen?

  • U meldt tijdstip en locatie van het kleine kansspel minstens 14 dagen van tevoren bij de gemeente waar het spel plaatsvindt
  • De gemeente kan het kleine kansspel verbieden of eisen stellen

Veel gestelde vragen kleine kansspelen