Bingo, rad van fortuin (kleine kansspelen)

Een kansspel waarmee prijzen gewonnen kunnen worden, mag alleen worden georganiseerd en aangeboden als daar een vergunning voor is verleend.

De wet maakt hierop een aantal uitzonderingen, waaronder:

  • Kleine kansspelen (zoals een bingo of een rad van fortuin). Er gelden hiervoor wel voorwaarden als ze niet in besloten kring (bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring, of verzorgingstehuis) worden georganiseerd. Zie hieronder wat die voorwaarden zijn;
  • Promotionele kansspelen (zoals een loterij of een Like&Win-actie op Facebook om een product te promoten). Een organisator moet voldoen aan de Gedragscode promotionele kansspelen.

Voorwaarden klein kansspel

Als een klein kansspel niet in een besloten gezelschap plaatsvindt, moet worden voldaan aan voorwaarden. Dat zijn:

  • De organisator moet een Nederlandse vereniging zijn die minstens drie jaar bestaat;
  • Het kleine kansspel moet (minstens) veertien dagen van tevoren zijn gemeld bij de gemeente, inclusief tijdstip en locatie. De gemeente kan het kleine kansspel verbieden en/of eisen stellen;
  • De organiserende vereniging moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen);
  • Het kleine kansspel moet worden georganiseerd voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel;
  • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan 400 euro per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan 1.550 euro per bijeenkomst.

Veel gestelde vragen bingo, rad van fortuin (kleine kansspelen)

Let op:  Minderjarigen mogen meedoen aan een klein kansspel, tenzij de gemeente anders bepaalt.