Behandelaar aanvragen kansspelen


Wie in Nederland een kansspel wil aanbieden moet daarvoor in de meeste gevallen een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Deze vergunningaanvragen worden nauwkeurig getoetst op tal van onderwerpen waar het spel en de aanbieder aan moeten voldoen. Meedoen aan een kansspel moet voor de speler immers veilig zijn en eerlijk verlopen.

Als een speler zichzelf verliest in het gokken, dan kan die zich registreren in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). De speler wordt dan voor tenminste zes maanden uitgesloten van deelname aan risicovolle kansspelen bij alle legale aanbieders in Nederland, zowel online als landgebonden. De Kansspelautoriteit kan een speler ook onvrijwillig in Cruks inschrijven. Hiervoor is het nodig dat een belanghebbende, bijvoorbeeld een partner of familielid, bij de Kansspelautoriteit een verzoek indient tot registratie. Na een zorgvuldige procedure bepaalt de Kansspelautoriteit of het verzoek wordt ingewilligd.

Daarnaast zijn de vergunde aanbieders van risicovolle kansspelen verplicht om het speelgedrag van een speler te onderzoeken als er een redelijk vermoeden van onmatige deelname is. Als er na dat onderzoek een vermoeden bestaat dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of naasten, moet de aanbieder een vrijwillige inschrijving in Cruks aan die speler adviseren. Als de speler hier geen gehoor aan geeft, is de aanbieder verplicht om dit aan de Kansspelautoriteit te laten weten. Dat bericht is de kennisgeving: de Kansspelautoriteit wordt er kort gezegd van in kennis gesteld dat de speler zichzelf niet wil inschrijven. De Kansspelautoriteit beoordeelt de ontvangen kennisgeving en bepaalt of de speler onvrijwillig ingeschreven moet worden in Cruks.

Als behandelaar aanvragen vervul jij hierbij een belangrijke rol!

Hieronder leggen we je uit wat je precies gaat doen:

Je beoordeelt verschillende soorten aanvragen en wijzigingsverzoeken. Denk bijvoorbeeld aan kortlopende of meerjarige loterijvergunningen, vergunningen voor het aanbieden van krasloten of vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen. Je toetst aan de hand van heldere beoordelingskaders of de aanvraag of het wijzigingsverzoek voldoet aan de eisen die de wet- en regelgeving stellen, bijvoorbeeld op het gebied van reclame, verslavingspreventie, uitbesteding, financiële zekerheidsstelling en continuïteit. Indien nodig vraag je nadere informatie bij de vergunningsaanvrager of je raadpleegt externe bronnen, uiteraard binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Er is voor ieder onderwerp een inhoudelijk specialist binnen de Kansspelautoriteit om je te adviseren bij complexe vraagstukken. Daarnaast is er een senior behandelaar die je begeleidt bij de behandeling van de aanvragen. Dit is intern je eerste aanspreekpunt.

Daarnaast beoordeel je de aanvragen voor onvrijwillige inschrijving in Cruks. De beoordeling start met het vaststellen of de aanvrager een derde belanghebbende is. Bij de inhoudelijke behandeling vraag je indien nodig nadere informatie bij de aanvrager en/of aanbieder op. Het is ook mogelijk op advies te vragen aan een externe verslavingsexpert.

Je beoordeelt kennisgevingen van vergunninghouders dat een speler zich niet vrijwillig in Cruks wilt inschrijven. Bij de inhoudelijke behandeling kun je nadere informatie opvragen bij de vergunninghouder en/of advies vragen aan een externe verslavingsexpert.

Na het beoordelen van de aanvraag voor een vergunning, onvrijwillige inschrijving in Cruks of kennisgeving stel je een advies op. Je maakt daarbij gebruik van vaste formats. Jouw advies wordt meegewogen bij de besluitvorming.

Kortom, je hebt een belangrijke rol in het toezicht op de kansspelsector en het beschermen van consumenten, waarbij je jouw juridische kennis en vaardigheden optimaal kunt benutten en ontwikkelen.

De Ksa staat voor 'Veilig spelen'. Hoe draag jij hieraan bij?

Collega, Sharon Sandig, vertelt:

“Door te toetsen of aanvragers van een vergunning voldoen aan de gestelde wettelijke vereisten rondom de vergunning die zij aanvragen draag ik bij aan de doelstelling: veilig spelen. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat alleen partijen tot de markt worden toegelaten die aantoonbaar (kunnen) voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn.”

Lees het volledige verhaal van Sharon.

Wat heb je hiervoor nodig?

 • Je hebt WO werk- en denkniveau, opgedaan door een afgeronde WO-studie in juridische richting of door ruime werkervaring binnen dit vakgebied.

 • Je hebt affiniteit met het proces van vergunningverlening.

 • Je kunt goed werken in geautomatiseerde systemen zoals Exact Synergy en MS office en je hebt ervaring met het raadplegen van bronnen, doorspitten van documenten e.d.

 • Kennis en ervaring op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht is een belangrijk voordeel.

 • Kennis over financiële regelgeving, zoals de Wwft en financiële zekerheidstelling maakt je ook een interessante kandidaat.

Competenties en persoonlijke kenmerken:

 • Flexibele houding
 • Analytisch, oog voor detail, in staat informatie snel te begrijpen en te verwerken
 • Nauwkeurig
 • Oordeelsvorming en integriteit
 • Helder en foutloos schrijven, bekend met juridische terminologie en schrijfwijze
 • Plannen en organiseren
 • Stressbestendig
 • Ontwikkelingsgericht

Juridische Zaken & Vergunningen bestaat uit twee teams. Team Juridische Zaken adviseert over besluiten over sancties, voert gerechtelijke procedures en adviseert over algemene juridische vraagstukken. Bij dit team is het onderdeel privacy ondergebracht.

Team Vergunningen behandelt alle aanvragen voor vergunningen voor het aanbieden van kansspelen op grond van de vereisten in de Wet op de kansspelen en binnen de kaders van de Algemene wet bestuursrecht. Onderdeel van het werk bij Vergunningen is het uitvoeren van de toetsen, die nodig zijn voor toegang tot de vergunde markt, waaronder de toets aan de wettelijke integriteitscriteria. Vergunningen behandelt tevens de vrijwillige en onvrijwillige uitsluiting van kansspelen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). De beide clusters vormen samen één afdeling en werken nauw samen.

Team Vergunningen kent vier collega-behandelaren, met wie je nauw samenwerkt.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is ingeschaald in schaal 10 (van € 3.091,60 tot € 4.921,54 en per 1 juli 2024: van € 3.404,39 tot € 5.389,87 bruto per maand bij een 36-urige werkweek).
 • Hiernaast heb je jaarlijks een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris, dat je kunt laten uitbetalen op het moment dat het jou schikt.
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden volledig vergoed o.b.v. OV of via een fietsvergoeding.
 • Je hebt ook een budget aan extra verlof uren, die je kunt opnemen, verkopen of onbeperkt sparen tot een maximum van 3600 uur.
 • Bij de Kansspelautoriteit geven we op allerlei manieren aandacht aan de balans werk-privé. Zo blijft er een ruime mogelijkheid om thuis te werken, maar er is ook altijd een fijne werkplek op kantoor voor je ter beschikking.
 • De Kansspelautoriteit maakt géén deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (caorijk.nl) zijn van toepassing.
 • Deze functie valt onder de FGR-functietypering medewerker behandelen en ontwikkelen.
 • Je start met een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Solliciteren?

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 24 juni 2024. Je kunt je sollicitatie richten aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van Laurence Gimbrere, afdelingshoofd Juridische Zaken & Vergunningen. Na ontvangst van je CV en motivatiebrief ontvang je van ons een ontvangstbevestiging.


Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jorien Feenstra, coördinator Vergunningen, via 06 82 46 55 04. Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij Debora Nelissen, HR/Recruitment Adviseur, via 06 82 46 85 09.