Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving


Voor vergunninghouders voor het aanbieden van online kansspelen geldt de verplichting om ‘gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler systematisch te registreren en analyseren’. Het doel hiervan is risicovol speelgedrag tijdig te onderkennen, zodat op tijd ingegrepen kan worden in het speelgedrag van de betrokken speler.

Vergunninghouders voor online kansspelen zijn verder verplicht om de gegevens over het speelgedrag geanonimiseerd te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving. Dit moeten zij doen op verzoek van een onderzoeksinstelling.

De Kansspelautoriteit stelde hier regels voor op. Die moeten onder meer voorkomen dat vergunninghouders onnodig worden belast en bepalen welke onderzoeksinstellingen om de gegevens mogen vragen. Dat kan vanaf april 2022. Gebruik hiervoor het formulier verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving (pdf, 100 kB).

Bekijk de regeling