Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving - open voor feedback tot 1 nov

Voor vergunninghouders voor het aanbieden van online kansspelen geldt de verplichting om ‘gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler systematisch te registreren en analyseren’. Het doel hiervan is risicovol speelgedrag tijdig te onderkennen, zodat op tijd ingegrepen kan worden in het speelgedrag van de betrokken speler.

Vergunninghouders voor online kansspelen zijn verder verplicht om de gegevens over het speelgedrag geanonimiseerd te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving. Dit moeten zij doen op verzoek van een onderzoeksinstelling.

De Kansspelautoriteit stelde hier regels voor op. Die moeten onder meer voorkomen dat vergunninghouders onnodig worden belast en bepalen welke onderzoeksinstellingen om de gegevens mogen vragen. Dat kan vanaf april 2022.

Reageren

Het is mogelijk om tot en met 1 november 2021 te reageren op het concept van de ‘Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving’ en het daarbij behorende verzoekformulier. Waar mogelijk worden reacties gebruikt bij het afronden van de regeling. Het is voor de Kansspelautoriteit helaas niet mogelijk inhoudelijk op reacties te reageren.

Bekijk de regeling & verzoekformulier

Reageer via griffie@kansspelautoriteit.nl en vermeld graag als onderwerp: ‘Consultatie Regeling gegevens voor onderzoek’.