Beleidsregels openbaarmaking VVKoa


Op grond van de Beleidsregels openbaarmaking VVKoa worden verleende vergunningen Koa openbaar gemaakt. De vergunningen zijn per 1 oktober verleend. 

  • De raad van bestuur maakt openbaar:

    • de vergunning en de wijziging van de vergunning, waaronder mede wordt verstaan de intrekking en schorsing van de vergunning;

    • de bij de vergunning behorende aanvullende voorschriften en wijzigingen daarvan;

    • de bij de vergunning behorende domeinnamen, merknamen en applicatienamen.

  • De raad van bestuur maakt de motivering van de bij de vergunning behorende aanvullende voorschriften niet openbaar.

Bekijk de Beleidsregels openbaarmaking VVKoa

Beleidsregels openbaarmaking VVKoa