Trendanalyse matchfixing 2023


Gepubliceerd op 28 februari 2024

In de Trendanalyse matchfixing 2023 geeft de Kansspelautoriteit (Ksa) een overzicht van meldingen van mogelijke matchfixing die zij heeft ontvangen in de periode 19 december 2022 t/m 31 december 2023.

Resultaten van de trendanalyse

Het aantal signalen afkomstig van vergunninghouders is in 2023 sterk afgenomen ten opzichte van 2022. Tegenover 40 meldingen in 2022 staan 6 meldingen van vergunninghouders in 2023. Hoewel het totaal aantal meldingen over verdachte sportwedstrijden ten opzichte van 2022 is afgenomen, was het aantal signalen afkomstig van andere externe bronnen van redelijke omvang.

Op basis van deze resultaten uit de Trendanalyse matchfixing 2023 (pdf, 79 kB) gaat de Ksa zich nog meer inzetten om vergunde aanbieders te wijzen op hun wettelijke plicht dat zij de Ksa onverwijld moeten informeren over indicaties die duiden op een verhoogd risico op manipulatie van een betrokken wedstrijd. De Ksa heeft begin 2024 een eerste stap gezet met het geven van guidance aan de markt en blijft daarnaast signalen monitoren.

Sports Betting Intelligence Unit

Eén van de doelen van de Wet op de Kansspelen is het tegengaan van gokgerelateerde matchfixing bij vergunde aanbieders van sportweddenschappen. De Ksa heeft geen wettelijke taak in het opsporen van matchfixing, maar kijkt of aanbieders met een vergunning voldoende doen om matchfixing te voorkomen.

Hiervoor is binnen de Ksa de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) opgericht, een meldpunt voor signalen van mogelijke matchfixing bij kansspelen. De SBIU is bereikbaar via sbiu@kansspelautoriteit.nl.