Eerste openbaarmakingen aanwijzingen in het kader van de Wwft


Gepubliceerd op 12 september 2023

In 2022 gaf de Kansspelautoriteit (Ksa) de kansspelaanbieders Betent B.V. en Play North Limited een aanwijzing omdat zij bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet naleefden. Onderzoek van de Ksa wees uit dat zij het speelgedrag van de spelers en de herkomst van het gebruikte geld onvoldoende controleerden. Volgens de Wwft moet dat wel. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft hen destijds een aanwijzing gegeven met de opdracht de monitoring op orde te krijgen.

De aanwijzingen zijn inmiddels openbaar gemaakt omdat ze onherroepelijk zijn geworden. De openbaarmakingsbesluiten zelf worden niet openbaar gemaakt. Deze vallen onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.

Het openbaar maken van de sanctiebesluiten is om meerdere redenen van belang:

  • Het bredere publiek kan hierdoor kennis nemen van het (handhavend) optreden van de Ksa en de redenen daarvoor
  • Andere aanbieders kunnen op deze manier kennis nemen van gedragingen die kunnen leiden tot handhaving
  • Het kan andere aanbieders ontmoedigen om de Wwft te overtreden; er gaat een preventieve werking van uit

Het is de eerste keer dat de Ksa aanwijzingen in het kader van de Wwft openbaar maakt.


Zie ook

Tegen deze besluiten is bezwaar gemaakt. De besluiten zijn thans onherroepelijk. Zie voor de actuele status: