Play North Limited


Gepubliceerd op 12 september 2023

In 2022 gaf de Ksa de kansspelaanbieder Play North Limited een aanwijzing omdat zij bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet naleefde. Onderzoek van de Ksa wees uit dat zij het speelgedrag van de spelers en de herkomst van het gebruikte geld onvoldoende controleerde. Volgens de Wwft moet dat wel. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Play North Limited destijds een aanwijzing gegeven met de opdracht de monitoring op orde te krijgen.

De aanwijzing is inmiddels openbaar gemaakt omdat het onherroepelijk is geworden. Het openbaarmakingsbesluit zelf wordt niet openbaar gemaakt. Deze valt onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.

Besluit aanwijzing Play North

Aanwijzing Play North (pdf, 118 kB)

Status

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Openbaarmakingsbesluit Play North

De openbaarmakingsbesluiten zelf worden niet openbaar gemaakt. Deze vallen onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.

Status

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Besluit op bezwaar

Besluit op bezwaar Play North (pdf, 199 kB)

Status

Er is geen beroep ingesteld.  Het besluit is thans onherroepelijk.