Drie projecten voor bewustwording over kansspelverslaving gefinancierd


Gepubliceerd op 14 september 2023

Het Verslavingspreventiefonds (VPF) financiert drie pilotprojecten in het kader van voorlichting over de risico’s van kansspelen. Het gaat hierbij om een update van de e-learning vroegsignalering van verslavingsproblematiek, een gids op Geldfit.nl waarin mensen worden geïnformeerd over risico’s van deelname aan kansspelen en waar ze terecht kunnen voor hulp bij zorgen over geld, en het aanreiken van hulpmaterialen aan scholen voor signalering van en begeleiding bij risicovol of problematisch gokgedrag onder jongvolwassenen.

Het geld voor deze projecten komt uit het VPF, dat in 2021 werd opgericht en gefinancierd wordt door een extra kansspelheffing bij aanbieders van risicovolle kansspelen. De Kansspelautoriteit (Ksa) beheert dit fonds en werkt samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) aan de besteding van de middelen. Het VPF kent meerdere bestedingsdoelen, waaronder voorlichting over de risico’s van kansspelen.

E-learning vroegsignalering van gokproblematiek

Bij de opening van de markt voor online kansspelen heeft verslavingsinstantie Jellinek op verzoek van het ministerie van JenV een digitaal trainingsaanbod voor professionals ontwikkeld om hen te informeren over verslavingsproblematiek bij online gokken. Het gaat daarbij om onder andere eerstelijnsprofessionals zoals artsen, POH GGZ, psychologen en schuldhulpverleners. Zo kunnen zij een gokverslaving beter en eerder signaleren. Deze trainingen zijn sindsdien niet verder doorontwikkeld. Nu ontvangt Jellinek budget vanuit het VPF om de e-learning te updaten en de bekendheid van de trainingen verder te promoten, om vroegsignalering van verslaving te verbeteren. Voor verdere actieve uitrol van de module zal gefocust worden op POH-GGZ en schuldhulpverleners. Wanneer blijkt dat de e-learning onvoldoende aansluit, wordt gezocht naar communicatiemiddelen die beter aansluiten op de informatiebehoefte van de eerstelijnsprofessionals.

Geldfit

Via Geldfit krijgen mensen met vragen en zorgen over geld inzicht in hun situatie. Ze ontdekken welke stappen ze kunnen zetten om weer grip op hun geld te krijgen. Ook kunnen mensen bellen voor een persoonlijk advies. Gokverslaving kan leiden tot grote financiële problemen. Daarom wordt rondom dit specifieke thema een online gids ontwikkeld, zodat mensen weer grip op hun situatie kunnen krijgen. In de gids wordt onder meer informatie gegeven over de risico’s van deelname aan kansspelen. Waar nodig worden mensen in contact gebracht met passende hulp.

Helder op school: gokken

Het Trimbos-instituut biedt scholen een preventieprogramma aan over onder meer roken, drinken, drugs en (overmatig) gamen. Dit programma, Helder op school, zet jongeren aan om zelf de juiste gezonde keuzes te maken. Helder op School richt zich daarnaast op de omgeving van de jongeren. Ouders en schoolpersoneel worden ondersteund bij het herkennen en begrenzen van risicovol gedrag. Het Trimbos-instituut zal materialen ontwikkelen om de signalering van en begeleiding bij risicovol of problematisch gokgedrag onder jongvolwassenen te verbeteren. Dit zal binnen het programma Helder op School aangereikt worden aan scholen.

Alle drie de bovengenoemde projecten zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Ksa, VWS en JenV. De projecten worden op pilotbasis uitgevoerd. Wanneer de resultaten naar tevredenheid zijn, kan de financiering verlengd worden.