Groei kansspelmarkt zet door in een lager tempo


Gepubliceerd op 5 oktober 2023

Toename aantal accounts stagneert

De legale markt voor online kansspelen is het afgelopen half jaar opnieuw gegroeid. Het brutospelresultaat (BSR; inzet minus uitgekeerde prijzen) is toegenomen, maar die groei is minder sterk dan in eerder gemeten periodes. Het aantal spelersaccounts waar daadwerkelijk mee werd gespeeld bleef nagenoeg gelijk. Daarmee lijkt de groei van de markt na twee jaar af te vlakken.

Dat blijkt uit de vijfde monitoringsrapportage online kansspelen (pdf, 204 kB) die de Kansspelautoriteit (Ksa) vandaag publiceert. Het BSR was in de periode augustus 2022 tot en met juli 2023 in totaal 1,33 miljard euro. Daarmee is de markt opnieuw gegroeid, maar wel minder sterk dan voorheen. Van augustus 2022 tot januari 2023 groeide het BSR met 33 procent. Van januari 2023 tot augustus 2023 was dat 8 procent.

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit:

Deze vijfde monitoringsrapportage laat zien er sprake blijft van groei van de kansspelmarkt, ook al vlakt deze af. Dat betekent dat de markt zich naar verwachting ontwikkelt. De aanhoudende groei zorgt voor een toenemende verantwoordelijkheid bij aanbieders. De Ksa blijft er streng op toezien dat de Nederlandse speler op een veilige markt kan gokken, met voldoende aandacht voor verslavingspreventie en inzicht in mogelijk problematisch speelgedrag. Zorgplicht en verslavingspreventie zijn een cruciaal onderdeel van ons toezicht.

Aantal spelers

Nederlanders speelden in juli 2023 gezamenlijk met 826.000 actieve accounts. Een half jaar eerder, in januari, waren dat er 859.000. Omdat spelers meer dan één account kunnen gebruiken, zegt het aantal accounts niet direct iets over het aantal spelers. De Ksa schat in haar laatste rapportage dat 676.000 Nederlanders in het afgelopen half jaar online gegokt hebben; dat is 4,7 procent van de volwassen bevolking. Per maand gokten gemiddeld 417.000 Nederlanders.

Nieuwe rekenmethode

In de vorige monitoringsrapportage werd aangegeven dat spelers gemiddeld €310 per maand verloren. Dit getal was alleen gebaseerd op de maanden waarin daadwerkelijk gespeeld werd, en gaf geen duidelijk beeld van het verlies van een speler op langere termijn. Het totale verlies na bijvoorbeeld 6 maanden is met dat getal niet te berekenen. De Ksa heeft daarom nu gerekend met het totale verlies over de lange termijn (in dit geval een half jaar). Dat bedrag ligt per speler op gemiddeld €1017 voor de periode januari 2023 tot juli en rekent zich om tot €170 per maand.

Kanalisatie

Bij het openen van de online markt werd als doelstelling gesteld dat minstens 8 op de 10 spelers na opening bij legale aanbieders zou spelen, in een veilige omgeving met veel waarborgen op het gebied van verslavingspreventie. Aan deze doelstelling wordt nog steeds voldaan: 93% van de spelers speelt alleen via legale websites (een stijging van 1% ten opzichte van het half jaar ervoor). Nieuwe spelers, die voor de opening van de markt nog niet speelden, spelen vrijwel allemaal (98%) alleen bij legale aanbieders.

Jongvolwassenen

Ook in de vijfde monitoringsrapportage is specifiek gekeken naar het aandeel jongvolwassenen. In juli 2023 gokten zij met 170.000 van de gebruikte accounts. Dat is 21% van het totale aantal accounts. Dit is een lichte daling ten opzichte van januari: toen speelden zij met 184.000 accounts. Aangezien jongvolwassenen volgens het CBS 9,4% van de totale volwassen bevolking uitmaken, hebben zij dus relatief veel accounts per speler. Per account verliezen zij wel minder geld per maand, namelijk €59.

Cruks

Het aantal inschrijvingen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) blijft toenemen. Ingeschreven spelers sluiten zich voor ten minste zes maanden (langer kan ook) uit van deelname aan risicovolle kansspelen bij alle legale aanbieders in Nederland, zowel online als landgebonden. In augustus (het ijkpunt van de monitoringsrapportage) stonden er ruim 48.000 mensen in Cruks. Bij het publiceren van de rapportage in september is dat aantal inmiddels de 50.000 gepasseerd.

Reclame

Bij de vorige monitoringsrapportage was er nog geen sprake van het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen maar werd er wel al een verschuiving van tv naar online geconstateerd. Met de invoering van het verbod op 1 juli is het aantal televisiereclames gedaald tot nul; er zijn op televisie enkel nog uitingen van programmasponsoring te zien. Dat mag nog tot 1 juli 2024.