Wetgevingsbrief 2023


Gepubliceerd op 5 juni 2023

De Kansspelautoriteit (Ksa) vraagt de Minister voor Rechtsbescherming om een wetswijziging zodat zij de mogelijkheid krijgt om over valse identiteitsbewijzen te beschikken voor handhavings- en toezichtsdoeleinden. Dat punt brengt de Ksa, samen met andere urgente onderwerpen, naar voren in haar meest recente wetgevingsbrief.

De Ksa wil vanuit haar praktijkervaring een actieve inbreng leveren op de wet- en regelgeving en stuurt daarom periodiek een wetgevingsbrief naar Minister Weerwind. Met het oog op de aankomende evaluatie van de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in 2024 zijn in de nu verzonden brief alleen de meest urgente aandachtspunten opgenomen. Onderwerpen die niet in de wetgevingsbrief staan kunnen bij de evaluatie aan bod komen.

De volgende twee onderwerpen kunnen wat de Ksa betreft niet wachten tot de evaluatie:

  • De Ksa heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van valse identiteitsbewijzen om te zien of kansspelaanbieders zich aan de regels houden. Zo’n vals ID kan alleen aangemaakt en verstrekt worden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en alleen met een wettelijke basis. De wet voorziet echter niet in een dergelijke basis voor de Ksa en zou daarom aangepast moeten worden, zodat de Ksa de beschikking kan krijgen over de identiteitsgegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van aanbieders. Deze moeten geregeld vervangen worden om te voorkomen dat ze herkend worden door de aanbieders. Met deze aanpassing kan de Ksa effectiever en efficiënter toezicht houden op het legale aanbod en handhavend optreden tegen het illegale aanbod.
  • Online vergunninghouders zijn verplicht een selectie van de gegevens uit hun spelsystemen op te nemen in hun datakluis, de Controledatabank. Deze mogen door de Ksa op dit moment alleen gebruikt worden voor toezicht en handhaving, en niet voor analyse en onderzoek. Indien de wet hierop wordt aangepast kan de Ksa een solide feitelijke onderbouwing leveren bij prioriteitstelling voor toezicht en handhaving en bij de advisering over beleidsvorming.

Naast deze twee urgente onderwerpen wijst de Ksa op nog twee andere punten van zorg:

  • Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) heeft de mogelijkheid om spelers onvrijwillig uit te schrijven van kansspelen (op verzoek van naasten, zoals familieleden, of kansspelaanbieders). Van deze mogelijkheid wordt op dit moment weinig gebruik gemaakt: het aantal onvrijwillig ingeschreven personen is zo laag dat er eigenlijk geen effect qua tegengaan van kansspelverslaving van uit kan gaan. De Ksa constateert dat de procedure te gecompliceerd is en de tijdsperiode van onvrijwillige uitschrijving (6 maanden) te kort.
  • De wetgeving rondom speelautomaten is verouderd en sluit steeds slechter aan bij huidige regelgeving en technische ontwikkelingen. De Ksa adviseert deze wetgeving opnieuw vorm te geven, in lijn met de wetgeving voor online kansspelen.

Deze punten uit de wetgevingsbrief worden bij de Minister neergelegd, zodat de Ksa met de aanpak van deze punten nog dichterbij een veilig en verantwoord kansspelstelsel komt dat de Nederlandse speler op een juiste manier beschermt en informeert en misstanden tegengaat.