Periodieke update aanpak illegale aanbod kansspelen


Gepubliceerd op 6 juli 2023

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in de eerste helft van 2023 diverse succesvolle interventies uitgevoerd om illegaal kansspelaanbod in Nederland terug te dringen. Er werden diverse overtredingen vastgesteld, sancties opgelegd en nieuwe onderzoeksmethoden ingevoerd.

Sancties illegale aanbieders

Om illegaal online aanbod zo snel mogelijk na constatering te doen stoppen, legt de Ksa een last onder dwangsom op waarbij de aanbieder wordt opgedragen het illegale aanbod op de Nederlandse markt te stoppen. In veel gevallen staakten aanbieders direct hun aanbod; een snelle en effectieve methode. De Ksa heeft dit jaar aan drie aanbieders een definitieve last onder dwangsom opgelegd, omdat zij na interventie niet tijdig de overtreding staakten. Wanneer een overtreding is vastgesteld kan de Ksa ook overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Eind 2022 zijn aan illegale aanbieders van online kansspelen 8 boetes opgelegd, met een totale hoogte van bijna 30 miljoen euro. Deze zijn in het voorjaar van 2023 openbaar gemaakt. Op dit moment zijn er diverse boeterapporten in voorbereiding.

Reclame illegaal kansspelaanbod

Illegale aanbieders van online kansspelen breiden hun spelersnetwerken onder meer uit door reclame te maken. Dat is volgens de Wet op Kansspelen (Wok) niet toegestaan. Deze reclame richt zich in veel gevallen op kwetsbare spelers, bijvoorbeeld door informatie te geven over het omzeilen van Cruks, het uitsluitingsregister. Mensen die het gevoel hebben dat hun speelgedrag uit de hand loopt kunnen door dit register een gokstop nemen. Na inschrijving kunnen zij niet meer spelen bij vergunde aanbieders op de Nederlandse markt.

De Ksa startte eind 2022 een onderzoek naar de acht meest bezochte websites die, gericht op de Nederlandse markt, reclame maakten voor onvergunde online casino’s en zich daarbij uitlieten over omzeilen van Cruks. Dit onderzoek is in volle gang. Bij vier van deze acht websites werd daadwerkelijk een overtreding vastgesteld, waar de Ksa handhavend tegen op gaat treden. Zo worden onder meer Notice and Takedown procedures ingezet of worden partijen door middel van handhavende interventies met een meer dwingend karakter verzocht de websites ontoegankelijk te maken vanuit Nederland.

Ook op social media wordt door illegale aanbieders reclame gemaakt. De Ksa heeft in de eerste helft van dit jaar 32 onderzoeken naar illegaal aanbod op sociale media als Instagram en Facebook uitgevoerd. Vastgestelde of vermoedelijke overtredingen zijn gemeld bij moederbedrijf Meta, waarna de betreffende pagina’s en accounts direct zijn gesloten.

Onderzoek bitcoins

De Ksa heeft geconstateerd dat illegale aanbieders online steeds vaker cryptovaluta accepteren als betaalmethode. De inspecteurs van de Ksa beschikken over een scala aan betaalmogelijkheden om aan te kunnen tonen dat op illegale sites betalingen kunnen worden verricht vanaf Nederlandse bodem. Aan dit rijtje betaalmogelijkheden zijn inmiddels ook cryptovaluta toegevoegd. In de eerste helft van 2023 werd in zes verschillende onderzoeken gebruik gemaakt van Bitcoins om de overtreding vast te kunnen stellen. In al deze zaken is vervolgens een sanctie opgelegd en hebben de overtreders het aanbod voor Nederland gestaakt.

Handhaving in de regio

Ook illegale landgebonden kansspelen worden door de Ksa aangepakt. In 2023 hebben handhavers tot nu toe in 42 gevallen ondersteuning geleverd aan gemeente- en politieteams bij bijvoorbeeld invallen en gemeentelijke acties. De Ksa kan ook over gaan op inbeslagname van materiaal, bijvoorbeeld van speelautomaten die op de Nederlandse markt niet zijn toegelaten. Daarnaast is de Ksa doorlopend in gesprek met Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) om actief bij te dragen aan integrale aanpak van ondermijning.