Kansspelautoriteit publiceert derde versie leidraad Wwft


Gepubliceerd op 18 december 2023

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft haar leidraad Wwft aangepast. De laatste wijzigingen aan de leidraad dateerden van de inwerkingtreding van Koa op 1 april 2021. Naar aanleiding van eigen onderzoek, signalen van consumenten en suggesties/vragen van vergunninghouders is nu een nieuwe versie opgesteld.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt voor zowel online als landgebonden kansspelaanbieders. Volgens de Wwft moeten kansspelaanbieders onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).

In het document geeft de Ksa kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In de aangepaste versie van de leidraad Wwft is onder meer een stappenplan opgenomen voor het onderzoek naar de bron van middelen van een speler opgenomen, inclusief voorbeelden.

Voor de definitieve vaststelling van de leidraad heeft de Ksa de leidraad voorgelegd aan en reacties ontvangen van verschillende stakeholders, waaronder andere toezichthouders zoals DNB, de Nederlandse FIU, advocatenkantoren, aanbieders en brancheverenigingen. Uit deze consultatie kwam onder meer naar voren dat de onderzoeksverplichtingen in het kader van preventie van kansspelverslaving en Wwft-cliëntenonderzoek soms teveel vervlochten waren, wat  verwarring veroorzaakte. In de nu gepubliceerde versie is dat opgelost.