Markt online kansspelen groeit


Gepubliceerd op 26 april 2023

Jongvolwassenen spelen meer, maar verliezen minder.

De legale markt voor online kansspelen, die 1 oktober 2021 opende, is gegroeid. Het brutospelresultaat (BSR; inzet minus uitgekeerde prijzen) en het aantal spelersaccounts zijn toegenomen.

Dat blijkt uit de vierde Monitoringsrapportage online kansspelen die de Kansspelautoriteit (Ksa) vandaag publiceert. Bij het openen van de online markt werd als doelstelling gesteld dat minstens 8 op de 10 spelers na opening alleen bij legale aanbieders zou spelen, in een veilige omgeving met veel waarborgen op het gebied van verslavingspreventie. De rapportage laat zien dat deze doelstelling ruimschoots wordt gehaald: 92% van de spelers speelt alleen via legale websites. Nieuwe spelers, die voor de opening van de markt nog niet speelden, spelen vrijwel allemaal (98%) alleen bij legale aanbieders.

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit: ‘Deze vierde monitoringsrapportage laat een groei van de markt voor online kansspelen zien, zoals we eerder al hebben voorzien. Dat is een ontwikkeling die ons aller aandacht vraagt. Kansspelaanbieders moeten hun zorgplicht stevig oppakken en tijdig ingrijpen om spelers te beschermen om die veilige omgeving waar te maken. Uit ons onderzoek naar de invulling van de zorgplicht van dit voorjaar blijkt dat de zorgplicht zeer breed en gevarieerd wordt ingevuld. Het is daarom van groot belang dat we, mede met aanbieders, gaan kijken naar een eenduidiger invulling die spelers op de best mogelijke manier beschermt. De naleving van de zorgplicht is ook een prioriteit bij ons toezicht.’

Omvang van de markt

Het brutospelresultaat (BSR) is toegenomen sinds de opening van de markt in oktober 2021. In de maand januari 2022 bedroeg het BSR 90 miljoen euro, tegenover 124 miljoen in januari 2023. De Ksa verwacht op basis van ervaringen in het buitenland een trendmatige groei van 13 tot 15 procent per jaar.

Spelers

Nederlanders hadden in januari 2023 samen 859.000 actieve accounts bij legale aanbieders. Dat is een stijging ten opzichte van het aantal bij de vorige rapportage. Deze accounts worden bij lange na niet allemaal maandelijks gebruikt om mee te spelen; 365.000 spelers gokken ook echt per maand. Een meerderheid van de spelers heeft één account (57 procent), en 22 procent van hen heeft vier of meer accounts.

Per spelersaccount is er in de afgelopen periode minder verspeeld. In de periode oktober 2021 t/m juli 2022 verspeelde een speler gemiddeld €153 per maand per account. In de periode augustus 2022 t/m januari 2023 is dat bedrag gedaald naar €143.

Jongvolwassenen

In de Monitoringsrapportage is specifiek gekeken naar jongvolwassenen. In januari 2023 speelden zij met gemiddeld 183.000 accounts. Jongvolwassenen hebben ongeveer 2,6 account per speler. Jongvolwassenen spelen meer dan oudere spelers, maar hun verlies per account ligt veel lager dan het gemiddelde verlies, namelijk €54. Dat betekent dat een gemiddelde jongvolwassen speler maandelijks minder geld verliest aan gokken dan een gemiddelde speler.

Cruks

Vanaf 4 oktober 2021 kunnen spelers een gokstop nemen door zich in te schrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Daarmee sluiten zij zich voor ten minste zes maanden (langer kan ook) uit van deelname aan risicovolle kansspelen bij alle in Nederland legale aanbieders, zowel online als landgebonden. Het aantal inschrijvingen in het register loopt gestaag op: in april 2023 stonden bijna 40.000 mensen ingeschreven in Cruks.

Reclame

Ondanks dat de uitgaven aan televisiereclames voor online kansspelen sinds de opening van de markt stijgen, daalt het aantal televisiereclames. Het aantal online reclames neemt de laatste maanden daarentegen sterk toe; er is dus een verschuiving van tv naar online.

Die verschuiving zet de komende maanden verder door, want per 1 juli is er een totaalverbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Reclame die per 1 juli verboden is, zijn radio- en tv-commercials en billboards op straat. Ook sponsoring voor online kansspelen, bijvoorbeeld van tv-programma’s of sportclubs, valt straks, na een overgangstermijn, onder het verbod. Adverteren op internet en televisie op aanvraag zal enkel nog toegestaan zijn onder strenge voorwaarden.