Markt online kansspelen stabiel


Gepubliceerd op 30 september 2022

De legale markt voor online kansspelen die 1 oktober 2021 is geopend, toont zich behoorlijk stabiel. Maandelijks bedraagt het brutospelresultaat (BSR; inzet minus uitgekeerde prijzen) ongeveer 80 miljoen euro.

Dat blijkt uit de Monitoringsrapportage online kansspelen die de Kansspelautoriteit (Ksa) vandaag heeft gepubliceerd. Op 1 oktober 2021 waren er 10 vergunninghouders, inmiddels is dat aantal gegroeid tot 22. De geleidelijke toename van het aantal vergunningen leidde niet tot een stijging van het BSR: in het eerste halfjaar van 2022 fluctueerde dat steeds tussen de 90 miljoen euro (januari) en 75 miljoen euro (februari en maart). In juli bedroeg het BSR 86 miljoen euro.

Aantal spelers

Hoeveel Nederlanders precies bij legale kansspelaanbieders spelen is niet bekend, omdat het mogelijk is bij meer kansspelaanbieders een spelersaccount te hebben. In juli 2022 werd er daadwerkelijk gespeeld met 563 duizend accounts. Het gemiddelde maandelijkse verlies dat per spelersaccount werd geleden, was 153 euro.

Van illegaal naar legaal

De doelstelling van de Wet Kansspelen op afstand was dat minstens 8 van de 10 spelers 3 jaar na opening van de legale online kansspelmarkt alleen nog bij legale aanbieders spelen in een veilige omgeving met voldoende aandacht voor verslavingspreventie. De monitoringsrapportage laat wat dit betreft een gunstig beeld zien: 85 procent van de online spelers speelde uitsluitend bij legale aanbieders.

Uitsluitingsregister

Op 1 oktober 2021 startte, gelijktijdig met de opening van de legale online kansspelmarkt, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Inmiddels staan er meer dan 23 duizend mensen geregistreerd. Hierdoor kunnen zij gedurende minstens 6 maanden niet deelnemen aan een kansspel. Elke keer als een speler wil deelnemen aan een risicovol kansspel, moet de aanbieder controleren of er een registratie in Cruks is.