Ksa treedt op tegen 37 exploitanten wegens ontbreken aanwezigheidsvergunning


Gepubliceerd op 9 mei 2022

De Kansspelautoriteit (Ksa) is opgetreden tegen 37 exploitanten die kansspelautomaten exploiteerden zonder dat er een (geldige) aanwezigheidsvergunning aanwezig was. Die 37 exploitanten kwamen aan het licht door 290 horecalocaties met kansspelautomaten te onderzoeken. De 290 horecalocaties werden geselecteerd op basis van een aselecte steekproef.

De Kansspelautoriteit geeft exploitatievergunningen af. In een exploitatievergunning staat dat er alleen geëxploiteerd mag worden op plekken waar een aanwezigheidsvergunning voor is afgegeven. Met een aanwezigheidsvergunning, die door gemeenten wordt afgegeven, wordt onder meer gewaarborgd dat kansspelautomaten alleen aanwezig zijn op locaties die voornamelijk door meerderjarigen worden bezocht. Het gaat hier om zogenoemde hoogdrempelige horecalocaties. Een kansspelautomaat open en bloot in een snackbar bijvoorbeeld, is niet toegestaan.

Ondermijning tegengaan

Een aanwezigheidsvergunning is ook van belang om te voorkomen dat kansspelautomaten worden gebruikt voor criminele activiteiten. Daarom kan een gemeente voordat zij een aanwezigheidsvergunning afgeeft, of terwijl deze loopt, een betrouwbaarheidsonderzoek doen. Als uit zo’n onderzoek blijkt dat een horecaondernemer die kansspelautomaten in zijn zaak wil hebben in enig opzicht van slecht levensgedrag is, mag de aanwezigheidsvergunning niet worden verleend of behouden. Van slecht levensgedrag is bijvoorbeeld sprake als er wordt gefraudeerd of geld witgewassen.

Ksa en gemeenten samen verantwoordelijk

Uit het voorgaande blijkt dat de Ksa en gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben bij het toezicht op kansspelautomaten: de Ksa houdt toezicht op de exploitanten, gemeenten op de naleving van de voorschriften in de aanwezigheidsvergunning. De Ksa roept gemeenten op actief te controleren op de aanwezigheid van een aanwezigheidsvergunning in geval van kansspelautomaten.

Last onder dwangsom

De 37 exploitanten die in overtreding waren, zijn aangeschreven door de Ksa. Uiteindelijk hebben alle exploitanten uit het onderzoek, met uitzondering van één exploitant, de overtredingen gestaakt. Bij de exploitant die in overtreding bleef, moest er een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan te pas komen. De noodzaak tot het voornemen kan worden meegenomen bij de beoordeling door de Kansspelautoriteit of de exploitant zijn exploitatievergunning mag behouden.