Online kansspelmarkt: de stand van zaken


Gepubliceerd op 18 maart 2022

In een addendum bij het Jaarverslag 2021 (pdf, 19 MB) geeft de Kansspelautoriteit (Ksa) een overzicht van de stand van zaken op de markt voor legale online kansspelen. Die markt ging open op 1 oktober 2021.

De Ksa benadrukt dat het te vroeg is om al conclusies te trekken: de ontwikkelingen zijn pril, nog niet alle data beschikbaar en de data die er al wel zijn, beperkt te interpreteren.

Wat valt er al te zeggen?

Het aantal online kansspelvergunningen bedraagt 17 op 8 maart 2022. Dit is niet de eindsituatie, aangezien er een categorie aanbieders is die nog maar recent of nog geen vergunningsaanvraag in mocht dienen vanwege illegaal aanbod in het verleden. Op dit moment heeft de Ksa meerdere aanvragen in behandeling;

  • In termen van geld bedroeg de omvang in het vierde kwartaal van de online kansspelmarkt in 2021 ruim 185 miljoen euro (bruto spelresultaat, de inleg minus de uitgekeerde prijzen).
  • Er zijn in Nederland op 1 maart 2022 634.000 spelersaccounts. Dit wil niet zeggen dat er zoveel spelers zijn: een onbekend aantal spelers heeft bij meerdere aanbieders een account;
  • Het aantal uren doorgebracht op illegale websites is per 1 oktober 2021 fors afgenomen. Hiervoor zijn twee verklaringen: er is per 1 oktober legaal aanbod en een aantal grote illegale aanbieders stopte met aanbieden in Nederland;
  • Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) telt op 8 maart 2022 ruim 10.000 registraties (zie ook: Meer dan 10.000 registraties in Cruks). Consumenten die zichzelf willen beschermen tegen de verleidingen van kansspelen, kunnen zich voor minimaal 6 maanden uitsluiten van deelname;
  • Het Loket Kansspel, een bestedingsdoel van het Verslavingspreventiefonds, is in het laatste kwartaal van 2021 679 keer benaderd; in 254 contacten ging het over (potentieel) problematisch speelgedrag;
  • Sinds 1 oktober 2021 is de hoeveelheid reclame op televisie over kansspelen toegenomen, zowel in termen van geld als in het aantal uitingen. Dat is volledig toe te schrijven aan reclame voor online kansspelen;
  • Online reclame is minder makkelijk te monitoren dan tv-reclame. Duidelijk is wel dat ook veel geld wordt besteed aan online reclame.