Online kansspelaanbieders leven Wwft-verplichtingen nog onvoldoende na


Gepubliceerd op 2 mei 2022

De Kansspelautoriteit (Ksa) deed afgelopen maanden onderzoek naar naleving van de verplichtingen die online kansspelaanbieders hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hieruit blijkt dat verschillende verplichtingen onvoldoende worden nageleefd. De Ksa heeft daarom alle vergunninghouders gewaarschuwd.

De Ksa voerde eigen onderzoek uit en raadpleegde daarnaast gegevens van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland).

Onderzoek naar herkomst van geld

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat veel online kansspelaanbieders pas bij veel hogere stortingen dan 2.500 euro op een spelersrekening aanleiding zien om te kijken of dat wel te rijmen is met het inkomen van de speler. De Ksa benadrukt dat het uitgeven van grote bedragen aan kansspelen maar voor weinig mensen is weggelegd; een gemiddeld netto maandsalaris is immers ongeveer 2.500 euro. De Ksa verwacht van vergunninghouders daarom dat er eerder onderzoek wordt gedaan. Dit is belangrijk uit oogpunt van voorkomen van gokverslaving (consumentenbescherming) en witwassen (criminaliteit). Bij twee vergunninghouders start de Ksa nader onderzoek naar aanleiding van de bevindingen.

Ongebruikelijke transacties

Verder blijkt dat online kansspelaanbieders niet alle transacties (zoals transacties vanaf 15.000 euro in 24 uur tijd of andere ongebruikelijke transacties) melden bij de FIU-Nederland, terwijl zij dat wel verplicht zijn. Een tekortkoming is ook dat veel ongebruikelijke transacties niet zo snel als mogelijk worden gemeld. Een transactie moet uiterlijk binnen 14 dagen worden gemeld.

Terugkoppeling

De Ksa heeft de online markt een waarschuwing gestuurd waarin zij zijn gewezen op de geconstateerde tekortkomingen, waaronder de hierboven genoemde. Als bij nader onderzoek blijkt dat tekortkomingen voortduren, kan de Ksa sancties opleggen.