Consultatie ‘Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving’


Gepubliceerd op 1 oktober 2021

De Kansspelautoriteit vraagt betrokkenen en geïnteresseerden te reageren op het concept van de ‘Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving’ en het daarbij behorende verzoekformulier.

Registreren en analyseren van gegevens speelgedrag

Vanaf 1 oktober 2021 is het met een vergunning mogelijk online kansspelen aan te bieden in Nederland. Vergunninghouders staan onder toezicht van de Kansspelautoriteit. Voor vergunninghouders voor het aanbieden van online kansspelen geldt de verplichting om ‘gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler systematisch te registreren en analyseren’. Het doel hiervan is risicovol speelgedrag tijdig te onderkennen, zodat op tijd ingegrepen kan worden in het speelgedrag van de betrokken speler.

Beschikbaarstelling voor onderzoek

Vergunninghouders voor online kansspelen zijn verder verplicht om de gegevens over het speelgedrag geanonimiseerd te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek naar kansspelverslaving. Dit moeten zij doen op verzoek van een onderzoeksinstelling. De Kansspelautoriteit stelde hier regels voor op. Die moeten onder meer voorkomen dat vergunninghouders onnodig worden belast en bepalen welke onderzoeksinstellingen om de gegevens mogen vragen. Dat kan vanaf april 2022.

Reageren

Het is mogelijk om tot en met 1 november 2021 te reageren op het concept van de ‘Regeling verstrekking gegevens voor onderzoek naar kansspelverslaving’ en het daarbij behorende verzoekformulier. Waar mogelijk worden reacties gebruikt bij het afronden van de regeling. Het is voor de Kansspelautoriteit helaas niet mogelijk inhoudelijk op reacties te reageren.