Ksa en Belgische collega tekenen samenwerkingsovereenkomst


Gepubliceerd op 9 maart 2021

De Kansspelautoriteit (Ksa) en haar Belgische collega, de Kansspelcommissie, hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend.

Door het Memorandum of Understanding, en het daarbij behorende protocol, kunnen de Ksa en de Kansspelcommissie elkaar beter ondersteunen in hun toezichthoudende taken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het uitwisselen van algemene informatie, bijvoorbeeld over best practices. Ook meer specifieke informatie kan worden uitgewisseld, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en vergunningverlening. In het document worden gemeenschappelijke doelen genoemd, zoals het tegengaan van criminaliteit, bescherming van de speler en het voorkomen van kansspelverslaving. René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur, tekende namens de Ksa. Voor de Kansspelcommissie zette de voorzitter, Magali Clavie, haar handtekening. Er werd door beide toezichthouders al op informele basis samengewerkt.

Goede basis

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa, is blij met de overeenkomst van de Ksa met de Kansspelcommissie. Jansen: 'Zo'n Memorandum of Understanding vormt een goede basis voor het delen van kennis, samenwerking en een soepele uitwisseling van informatie. Tevens wordt aan kansspelaanbieders een duidelijk signaal afgegeven dat de handen internationaal ineen worden geslagen.' Magali Clavie: 'Online kansspelen worden grensoverschrijdend aangeboden. Als gevolg daarvan is er meer behoefte aan internationale samenwerking tussen toezichthouders op (online) kansspelen. Informatie-uitwisselingen met buitenlandse collega’s zijn altijd bijzonder leerrijk.'

De Ksa sloot eerder samenwerkingsovereenkomsten met de toezichthouders in Malta, Frankrijk en Zweden.