Jaarverslag 2020 Ksa in teken modernisering kansspelbeleid


Gepubliceerd op 23 maart 2021

De modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid staat centraal in het Jaarverslag 2020 van de Kansspelautoriteit (Ksa).

Vanaf 1 april gaat de Ksa aanvragen voor een online kansspelvergunning in behandeling nemen, waarna op 1 oktober de markt in Nederland voor online kansspelen open gaat. De voorbereidingen hiervoor hebben de werkzaamheden in 2020 voor een belangrijk deel bepaald. René Jansen, voorzitter van de Ksa: 'De Wet op de kansspelen, ons huidig wettelijk kader, dateert van 1964. Van digitalisering was toen nog geen sprake. Het was daarom de hoogste tijd voor de Wet Kansspelen op afstand (Koa), die feitelijk een aanvulling op en wijziging van de huidige wet is.’

Nieuwe markt om toezicht op te houden

Door de Wet Koa krijgt de Ksa er een heel nieuwe markt bij om toezicht op te houden. Dit betekent dat de Ksa zich behalve op de behandeling van vergunningsaanvragen, ook al voorbereidt op de situatie die ontstaat als de markt voor online kansspelen open is. De Ksa verwacht circa 35 online kansspelvergunningen te gaan verlenen. Dat zullen overwegend bedrijven zijn die internationaal actief zijn. De voorbereidingen op het toezicht op online kansspelaanbieders zijn in 2020 gestart. Daarvan wordt in het Jaarverslag 2020 ook verslag gedaan.

Missie aangescherpt: 'Veilig spelen'

Verder is er in het Jaarverslag 2020 onder meer aandacht voor het strategietraject dat de Ksa doorliep. Gevolg hiervan was dat de Ksa haar missie aanscherpte. Die was ‘Veilig spelen op een eerlijke markt’ en is nu aangescherpt tot ‘Veilig spelen’. René Jansen: ‘Ons werk draait uiteindelijk om het belang van de speler, van de consument. Een eerlijke markt blijft daarbij een belangrijke doelstelling, maar is vooral een middel om de consument veilig te kunnen laten spelen.’

Wet Koa

De Wet Koa werd in februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. Sindsdien is gewerkt aan de implementatie van de wet. De Wet Koa legaliseert en reguleert onder strikte voorwaarden online kansspelen. Bovendien gaan er door de Wet Koa voor álle (dus ook voor de landgebonden) aanbieders van risicovolle kansspelen aanvullende eisen gelden op het gebied van verslavingspreventie. Verder introduceert de Wet Koa nieuwe eisen voor reclame en werving. Die gaan vanaf 1 april gelden voor álle aanbieders van kansspelen, dus ook voor de minder risicovolle zoals loterijen. In de nieuwe situatie krijgt de Ksa verder extra bevoegdheden om illegale activiteiten aan te kunnen pakken.


Zie ook