Engelstalige versie van 'Marktvisie kansspelen'


Gepubliceerd op 25 maart 2021

De Kansspelautoriteit (Ksa) publiceerde een Engelstalige versie van de eerder dit jaar verschenen Marktvisie kansspelen. Marktordening en markttoezicht vanuit de publieke belangen.

In dit zogenoemde visiedocument werkt de Ksa uit hoe de publieke doelen van het Nederlandse kansspelbeleid (bescherming consumenten, voorkomen kansspelverslaving, bestrijding illegaliteit en criminaliteit) via marktordening en markttoezicht optimaal kunnen worden nagestreefd. De Ksa vindt samenwerking over de grenzen heen belangrijk. Dit jaar worden online kansspelen in Nederland legaal. De aanbieders hiervan zijn vaak internationaal opererende bedrijven. Onder meer voor een optimale informatie-uitwisseling met buitenlandse toezichthouders is de Marktvisie kansspelen vertaald. De Ksa is lid van het Gaming Regulators European Forum (GREF). Ksa-voorzitter René Jansen is vicevoorzitter van GREF.

Visie op ordening kansspelmarkten

De Marktvisie kansspelen vloeit voort uit de eerste evaluatie van de Ksa in 2017. Daarin werd de aanbeveling gedaan dat de Ksa, die in 2012 is opgericht, een visie zou ontwikkelen op de ordening van de verschillende kansspelmarkten. Het rapport, dat door beleidsbepalers kan worden gebruikt om beslissingen te nemen, is aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid. Ook wordt het door de Ksa gebruikt in haar toezicht en handhaving.