Nieuwe formulieren meerjarige loterijvergunning


Gepubliceerd op 8 juli 2021

De Kansspelautoriteit heeft de formulieren die horen bij de aanvraag van een meerjarige loterijvergunning vernieuwd.

Wilt u een meerjarige - ofwel niet incidentele - loterijvergunning aanvragen? Gebruik dan de volgende formulieren:

  • het aanvraagformulier
  • een toelichting op het aanvraagformulier
  • een vragenlijst in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  • een verklaring waarborg prijzen en premies

Daarnaast publiceerden wij een nieuwe modelvergunning. De gepubliceerde modelvergunning is een voorlopige versie. Enkele voorschriften vullen wij nog aan.

Ook wel: goededoelenloterijen

Meerjarige loterijen worden ook wel goededoelenloterijen genoemd. Wij verlenen vergunningen op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de opbrengst gaat naar het algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn).

U vindt de nieuwe formulieren en de modelvergunning op deze pagina.