Beleidsregels onvrijwillige inschrijving Cruks vastgesteld


Gepubliceerd op 19 juli 2021

De Kansspelautoriteit heeft de beleidsregels vastgesteld op grond waarvan mensen onvrijwillig van deelname aan kansspelen kunnen worden uitgesloten.

Als gevolg van de Wet Kansspelen op afstand komt er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, Cruks. Spelers kunnen hierin vrijwillig of onvrijwillig worden opgenomen. Cruks is een belangrijk middel tegen kansspelverslaving.

Voorwaarde: andere maatregelen helpen niet

In de Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register wordt de procedure beschreven hoe mensen onvrijwillig in Cruks terecht kunnen komen. Bij deze procedure dient iemand uit de omgeving van de speler een verzoek in bij de Kansspelautoriteit voor inschrijving. Dat kan bijvoorbeeld een gezinslid of werkgever zijn, maar ook een aanbieder van kansspelen.

Een voorwaarde om in het register te worden opgenomen, is dat de maatregel verdere schade - financieel, sociaal, persoonlijk - voorkomt. Ook moet duidelijk zijn dat minder ingrijpende maatregelen niet helpen.

Wij realiseren ons dat het hierbij gaat om ingrijpende beslissingen. Daarom werkten wij een zorgvuldige procedure uit in de Beleidsregels onvrijwillige inschrijving.

Vanaf 1 oktober worden spelers gecontroleerd

Cruks is een gevolg van de Wet Kansspelen op afstand. Die is op 1 april 2021 van kracht geworden. De wet legaliseert en reguleert online kansspelen en stelt extra eisen op het gebied van verslavingspreventie aan alle aanbieders van risicovolle kansspelen - speelhallen, speelcasino’s en online kansspelen. Zij moeten vanaf 1 oktober, voordat een speler gaat spelen, controleren of er een registratie in Cruks is. Als dat het geval is, moet de speler toegang tot het spel worden ontzegd.

Alle legale aanbieders van risicovolle kansspelen moeten op Cruks aansluiten, waardoor een speler in geval van registratie in ieder geval voor een periode van 6 maanden nergens in Nederland meer terecht kan. Het register is per 1 oktober 2021 operationeel.

De minister voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft zijn goedkeuring verleend aan de beleidsregels.


Beleidsregels onvrijwillige inschrijving

Onvrijwillige inschijving