Nieuwe versies Beleidsregels vergunningverlening Koa; Verantwoord Spelen


Gepubliceerd op 11 februari 2021

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voorlopige eindversies van de Beleidsregels vergunningverlening Koa en de Beleidsregels verantwoord spelen online gezet. Het gaat hier om beleidsregels in het kader van de Wet Kansspelen op afstand.

In beide beleidsregels zijn reacties, nieuwe inzichten en het definitief worden van de lagere regelgeving verwerkt. De beleidsregels werden in oktober vorig jaar ter consultatie gepubliceerd.

Beleidsregels vergunningverlening Koa

Bij de Beleidsregels vergunningverlening Koa gaat het ten opzichte van de versie van 30 oktober 2020 vooral om verduidelijkingen. Echt inhoudelijk wijzigden de onderwerpen uitbesteding (eerder gestelde eisen bleken lastig uitvoerbaar) en matchfixing (dit onderwerp is in de beleidsregels vervallen, zie ook Kansspelautoriteit past Leidraad Wwft aan in verband met Wet Koa). Bekijk de voorlopige eindversie van de Beleidsregels vergunningverlening Koa.

Beleidsregels verantwoord spelen

Bij de Beleidsregels verantwoord spelen gaat het eveneens om verduidelijkingen. Ten opzichte van de versie van 19 oktober zijn er inhoudelijke veranderingen ten aanzien van de uitwerking van kwetsbare groepen (die omschrijven wij nu meer algemeen), reclame (met name op het gebied van onmatige deelname en misleiding) en verslavingspreventie (teksten bij risicoanalyse, het opleidingsplan en de reikwijdte van het onderzoek naar mogelijk problematisch speelgedrag zijn gewijzigd). Bekijk de voorlopige eindversie van de Beleidsregels verantwoord spelen

Leidraden Zorgplicht en Reclame

Let op: de Beleidsregels verantwoord spelen vervangen op 1 april 2021, als de Wet Kansspelen op afstand van kracht wordt, de leidraden Zorgplicht en Reclame.


Zie ook

Klaar voor de Wet Koa?