Kansspelautoriteit past Leidraad Wwft aan in verband met Wet Koa


Gepubliceerd op 8 februari 2021

De Kansspelautoriteit heeft de Leidraad Wwft aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) op 1 april 2021. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaat namelijk ook gelden voor aanbieders van online kansspelen.

Momenteel gelden de bepalingen in de Wwft wat betreft kansspelen alleen voor de speelcasino’s van Holland Casino, op dit moment de enige vergunninghouder in Nederland voor het aanbieden van casinospelen. De Kansspelautoriteit heeft vanwege de aanstaande legalisering van online kansspelen de bestaande Leidraad Wwft aangepast.

In het document geeft de Kansspelautoriteit kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. De Leidraad Wwft kan ook worden gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van documenten voor de aanvraag van een Koa-vergunning. Aanvragen voor een online kansspelvergunning kunnen vanaf 1 april bij de Kansspelautoriteit worden ingediend.

Matchfixing

De aangepaste Leidraad Wwft is in een eerder stadium aan een aantal partijen ter consultatie voorgelegd. De reacties zijn gebruikt om de Leidraad Wwft op onderdelen te verduidelijken, onder meer over de onderwerpen identificatie en verificatie, het zonder onnodige vertraging crediteren en debiteren van de speelrekening en het moment van het aangaan van de zakelijke relatie. De belangrijkste wijziging die na de consulatie heeft plaatsgevonden, is het toevoegen van het risico van manipulatie van sportwedstrijden (matchfixing). De Kansspelautoriteit geeft in de Leidraad Wwft aan hoe de verplichtingen uit het Besluit Koa zich verhouden tot de Wwft en wat er van kansspelaanbieders verwacht wordt.

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Zij ziet in dit kader erop toe dat Holland Casino, en in de toekomst de vergunninghouders voor online kansspelen, aan de Wwft voldoen.

Bekijk de Leidraad Wwft