Marloes Kleinjan nieuw lid Adviesraad Ksa


Gepubliceerd op 23 december 2021

Professor dr. Marloes Kleinjan is toegetreden tot de Adviesraad van de Kansspelautoriteit (Ksa). Kleinjan is programmahoofd Jeugd bij kennisinstituut Trimbos en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht.

De Ksa, de toezichthouder op de markt voor kansspelen, kent sinds 2014 een Adviesraad. De taak van de leden van die raad is de Ksa gevraagd, maar ook ongevraagd te adviseren. In de Adviesraad zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd die op de een of andere manier raakvlakken vertonen met kansspelen. Kleinjan is in de Ksa-Adviesraad de opvolger van Dike van de Mheen, directeur van het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn Tranzo van Tilburg University.

Minderjarigen en verleidingen

Marloes Kleinjan is vooral actief op het gebied van risicogedrag en mentale gezondheid van jongeren. In dit kader was ze onder meer betrokken bij recente studies over de raakvlakken tussen gamen en gokken. Kleinjan: ‘Dit onderwerp verdient zeker aandacht. In games zitten soms elementen van gokken die schadelijk kunnen zijn. Dat moeten we goed monitoren om er meer zicht op te krijgen – het is een relatief jong onderzoeksterrein. Ook kinderrechten spelen hierbij een rol; soms worden kinderen verleid lang in een game te blijven hangen, bijvoorbeeld door het organiseren van events binnen zo’n spel. Je kunt je dan afvragen of minderjarigen voldoende beschermd worden tegen deze verleidingen. Meer duidelijkheid over gedragsbeïnvloeding in games en wat de grenzen hierbij zijn is zeer gewenst.’

csm_Marloes_Kleinjan

Digitale balans

Binnen het programma Jeugd van Trimbos is ook veel aandacht voor de zogenoemde ‘digitale balans’. Kleinjan: ‘Dan gaat het om de vraag hoe mensen hun digitale tijd besteden, ook in relatie tot hun andere activiteiten. Digitale balans gaat over het zó indelen van je tijd, dat je je er goed en gezond bij voelt. Met en zonder digitale media, zoals smartphones, laptops, tablets en games. Wat de juiste balans is, is voor iedereen anders. Bij jongeren wordt digitalisering vaak in het negatieve getrokken, bijvoorbeeld door te wijzen op wat er allemaal gebeurt op sociale media. Gameverslaving houdt de gemoederen ook bezig. Maar er zijn ook positieve aspecten aan achter een beeldscherm zitten. Denk aan educatie, ontspanning, sociale contacten en leren hoe samen te werken. Zoals zo vaak gaat het om een juiste balans.’

Preventie

In de Adviesraad van de Ksa zal Kleinjan zich vooral richten op onderwerpen als preventie van kansspelverslaving en mentale gezondheid in relatie tot kansspelen. De overige leden van de Ksa-Adviesraad zijn Ronald Prins (voorzitter, Hunt & Hackett, ex-Fox-IT), Theo Schuyt (hoogleraar Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Han Moraal (lid namens Nederland van Eurojust) en Guda van Noort (hoogleraar Persuasion & New Media Technologies, Universiteit van Amsterdam).


Zie ook