Ksa: voor speelautomatenhallen nog werk aan de winkel


Gepubliceerd op 1 december 2021

Veel speelautomatenhallen voldoen nog niet aan de nieuwe wettelijke eisen op het gebied van verslavingspreventie.

Dat is de conclusie van de Kansspelautoriteit (Ksa) nadat toezichthouders in oktober en november 20 speelautomatenhallen controleerden op de naleving van de nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van verslavingspreventie. Het ging hier om een steekproef die zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de markt was.

Ontwikkelen gokverslaving

Speelautomatenhallen zijn sinds 1 april 2021 verplicht om gegevens vast te leggen over mogelijk onmatige deelname en over interventies in het speelgedrag. Vanaf 1 oktober 2021 moeten zij ook de bezoekfrequentie van spelers vastleggen. Hoge of toenemende speelfrequentie, lange of toenemende speelduur en tijdstippen zijn voorbeelden van signalen die kunnen duiden op het ontwikkelen van gokverslaving. Dergelijke signalen moeten worden vastgelegd en zo nodig moet personeel ingrijpen volgens een ‘getrapt interventiemodel’. Dat begint bij een gesprek. De zwaarste interventie is het indienen van een verzoek bij de Ksa om de speler in kwestie te in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) in te schrijven.

Terugkoppeling

De eerste conclusie van de Ksa is dat speelautomatenhallen vooral geïnvesteerd hebben in de toegangscontrole voor Cruks: sinds 1 oktober moeten aanbieders van risicovolle kansspelen voordat zij een speler toelaten, controleren of een speler in dit register staat. De steekproef laat zien dat deze nieuwe wettelijke verplichting goede navolging krijgt in de speelhallensector. De overige extra eisen die sinds 1 april 2021 gelden, zijn nog niet voldoende ingevuld. Het werd de Ksa wel duidelijk dat veel speelhallen bezig zijn een systeem in te richten voor het vastleggen van gegevens over gokverslaving dat voldoet aan de nieuwe wet. Alle bezochte speelhallen kregen een individuele terugkoppeling van de Ksa.

Hercontrole

De Ksa gaat vanaf april 2022 weer een aantal speelautomatenhallen bezoeken waarbij gecontroleerd wordt op naleving van de eisen op het gebied van verslavingspreventie. Voor een deel zullen dat dezelfde hallen zijn als nu zijn bezocht. Bij overtredingen kan dan handhavend worden opgetreden.