Rapportageformats voor kansspelaanbieders vastgesteld


Gepubliceerd op 31 augustus 2021

De Kansspelautoriteit heeft rapportageformats vastgesteld. Er is een format voor online kansspelaanbieders en een format voor speelhallen en speelcasino’s.

De formats in de vorm van downloadbare excelformulieren stellen aanbieders van kansspelen in staat te voldoen aan hun periodieke wettelijke rapportageverplichtingen. De rapportages mogen ook in de vorm van een CSV-bestand worden aangeleverd. Met ingang van 1 oktober moeten aanbieders van online kansspelen en speelhallen en speelcasino’s het format gebruiken. De bij de formats horende regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Andere landen

Het rapporteren door kansspelaanbieders aan toezichthouders met dit soort formats wordt in veel andere landen al gedaan. Een uniform, internationaal format is niet mogelijk doordat wet- en regelgeving rond kansspelen in elk land verschillend is. Wel sloten wij zoveel mogelijk aan bij wat internationaal gezien gebruikelijk is.