Digitaal portaal voor Koa-aanvraag geopend


Gepubliceerd op 1 april 2021

Het digitale portaal voor het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand is open. Aanvragen kunnen worden ingediend.

Met de inwerkingtreding van de Wet Koa vandaag is het mogelijk om in Nederland online kansspelen aan te bieden. Om dat te mogen doen, is een vergunning van de Kansspelautoriteit nodig. De markt voor online kansspelen gaat op 1 oktober open.

Hoe is de procedure?

Om daadwerkelijk per 1 oktober 2021 een vergunning te mogen exploiteren, moet een aanbieder:

  • Vóór 15 april op de voorgeschreven wijze een aanvraag hebben ingediend
  • Vóór 1 juli de rapporten over keuringen van het spelsysteem en de aanvraag voor de aansluittoets voor Cruks , aanvang stap 6, hebben gedaan. Een beschrijving van het spelsysteem moet al wel uiterlijk 15 april bij ons zijn ingediend.

Voor de aanvragers die tijdig en compleet hun vergunningaanvraag indienen én die voldoen aan de beoordelingscriteria, geldt dat ze gelijktijdig een vergunning krijgen.

Zo zorgen wij dat vergunde aanbieders gelijktijdig kunnen starten. Dat bevordert een eerlijk en gelijk speelveld. Wij zijn erop gericht uiterlijk 30 september de eerste vergunningen te verlenen.

Digitaal portaal

Het digitale portaal is te vinden op elke pagina van deze site via het servicemenu, rechtsboven naast contact, -of in het 'hamburgermenu' op mobiel.

Lees ook Klaar voor Wet Koa?