Coulance Ksa bingo's stopt per 1 juli


Gepubliceerd op 29 juni 2020

29 juni 2020

De op 1 mei jongstleden door de Ksa afgekondigde coulance voor online bingo's stopt per 1 juli. In de afgelopen maanden, die in het teken stonden van de maatregelen in het kader van het coronavirus, was de Ksa coulant voor kansspelinitiatieven die bedoeld waren om mensen uit hun isolement te halen.

Normaal gesproken is het zonder vergunning verboden een kansspel waarmee een prijs kan worden gewonnen, aan te bieden. De reden de coulance te stoppen is dat de coronamaatregelen per 1 juli verder versoepeld worden en mensen niet meer in isolement hoeven te verkeren.

Grote toename

De Ksa werd sinds half maart (toen de beperkende maatregelen in het kader van Corona startten) geconfronteerd met een grote toename van het aantal bingo’s dat online werd aangeboden. Gezien de bijzondere omstandigheden werd besloten tijdelijk coulant te zijn, omdat de initiatieven vaak louter ideëel waren. De Ksa is wel opgetreden bij een tiental bingo’s waarbij de organisatoren (ook) commerciële motieven hadden. Het aantal meldingen over illegale bingo’s nam af nadat de Ksa op 1 mei bekendmaakte hoe zij met ingang van dat moment om zou gaan met online bingo’s.

Risico's

De wet stelt niet voor niets eisen aan kansspelen. Kansspelen zijn niet zonder risico's. Daarom is er in principe een vergunning nodig als een kansspel wordt aangeboden waarmee een prijs kan worden gewonnen. Daarmee wordt verzekerd dat er toezicht mogelijk is.

Klein kansspel

Een bingo is, net als een rad van fortuin, een zogenoemd klein kansspel. Zie de voorwaarden die gelden voor het mogen organiseren van een klein kansspel.

Zie ook

Ksa scherp op commerciële en malafide bingo's, coulant voor ideële initiatieven