Ksa scherp op commerciële en malafide bingo's, coulant voor ideële initiatieven


1 mei 2020

De Ksa ziet een grote toename van het aantal bingo’s dat online wordt aangeboden met als doel mensen uit hun isolement te halen. Ook komen er veel meer meldingen over online bingo’s binnen dan voor de coronacrisis. Hoewel het aanbieden van een kansspel waarmee een prijs kan worden gewonnen zonder vergunning niet mag, is de Ksa in deze tijden coulant voor ideële online bingo's. Daarentegen is de Ksa extra scherp op bingo's die om commerciële redenen worden georganiseerd en/of waarmee mensen worden opgelicht.

De Ksa, toezichthouder op de markt voor de kansspelen, heeft er begrip voor dat er in deze tijden van Corona initiatieven zijn om mensen een leuk tijdverdrijf te bezorgen of ze uit hun isolement te halen zonder dat ze hun huis hoeven te verlaten. Vaak zijn dat online bingo's die worden georganiseerd door mensen met een goed hart. De Ksa heeft gezien de bijzondere omstandigheden besloten in deze gevallen tijdelijk coulant te zijn. Die coulance stopt vanzelfsprekend zodra de bingo wordt georganiseerd om geld te verdienen of mensen op te lichten. Met andere woorden als mensen hun kans schoon zien misbruik te maken van de huidige situatie.

Wanneer treedt de Ksa wél op?

Dat is in elk geval als:

  • het doel van de bingo niet zuiver ideëel is. Dat wil zeggen dat er op geen enkele wijze geld mag worden verdiend met het organiseren van de bingo, ook niet als nevenactiviteit;
  • er om inleg voor deelname aan de bingo wordt gevraagd;
    minderjarigen aan de bingo kunnen deelnemen;
  • een of meer minderjarigen de organisator zijn;
  • de organisator eerder met politie en/of de Ksa in aanraking is geweest in verband met illegale kansspelen, witwassen, oplichting of andere relevante feiten die aanleiding kunnen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de organisator en/of zijn spel.

Voorzichtig

De Ksa dringt er gezien de wildgroei aan initiatieven bij consumenten op aan voorzichtig te zijn bij online bingo's. Pas op met digitale betaalverzoeken. Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, is het vaak ook niet waar. Het gevoel (‘klopt dit wel?’) is vaak een goede raadgever.

Risico’s

De wet stelt niet voor niets eisen aan kansspelen, zoals aan bingo's en andere zogenoemde kleine kansspelen. Kansspelen zijn niet zonder risico's. Daarom is er in principe een vergunning nodig als een kansspel wordt aangeboden waarmee een prijs kan worden gewonnen. Daarmee wordt verzekerd dat er toezicht mogelijk is.

Meer informatie over kleine kansspelen