Ronald Prins voorzitter adviesraad Ksa


Gepubliceerd op 21 maart 2019

21 maart 2019

Ronald Prins is de nieuwe voorzitter van de adviesraad van de Kansspelautoriteit (Ksa). Prins, specialist in digitale beveiliging en bekend van Fox-IT, is de opvolger van Arthur Docters van Leeuwen, oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Hij legt zijn lidmaatschap van de adviesraad neer.

De Ksa, de toezichthouder op de markt voor kansspelen, kent sinds 2014 een adviesraad. De taak van de leden van die raad is de Ksa gevraagd, maar ook ongevraagd te adviseren. In de adviesraad zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd die op de een of andere manier raakvlakken vertonen met kansspelen.

Ronald Prins

Ronald Prins werd een bekende Nederlander doordat hij in 2015 het mede door hem opgerichte Fox-IT, gespecialiseerd in digitale beveiliging, verkocht. Hij bekleedt momenteel ook functies bij de Kiesraad en de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is lid van de toetsingscommissie voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Buitenwereld naar binnen

De buitenwereld bij de Ksa naar binnen brengen - dat noemt Prins een belangrijke taak van de adviesraad onder zijn voorzitterschap. 'Publieke organisaties zoals de Ksa zijn erbij gebaat dat ze letterlijk thermometers in de samenleving hebben. Ze moeten weten hoe er in de praktijk wordt gedacht. De adviesraad kan daar mede voor zorgen.'

Van onderop

Een andere belangrijke taak is natuurlijk het vanuit de expertises die zijn vertegenwoordigd in de adviesraad, adviseren over beleid en concrete onderwerpen. Ronald Prins spreekt de wens uit de advisering van de Ksa 'van onderop' te kunnen doen, met andere woorden dat de adviesraad echt betrokken is bij de medewerkers in de organisatie en niet alleen gesprekspartner is van het bestuur en management.

Wet Kansspelen op afstand

Zijn eigen expertise kan Ronald Prins de komende tijd ongetwijfeld volop kwijt bij de Ksa. De Eerste Kamer nam 19 februari jongstleden de Wet Kansspelen op afstand  aan. Deze wet maakt kansspelen via internet legaal. Over enige tijd, als de wet nader is uitgewerkt in vergunningsvoorwaarden, kunnen marktpartijen bij de Ksa een vergunning aanvragen. Als ze die krijgen, mogen ze in Nederland kansspelen via internet aanbieden. Prins: 'Bij de taak waar de Ksa nu voor staat, komen veel van mijn interesses samen. Aan het reguleren van een markt zitten bestuurlijke aspecten. Hoe creëer je voorwaarden waardoor een aantrekkelijke legale markt ontstaat die ervoor zorgt dat de illegale aanbieders worden weggedrukt? En daarnaast heb je natuurlijk de ICT- en beveiligingsaspecten. Het is een interessante en boeiende klus waar de Ksa voor staat. Ik hoop met de overige leden van de adviesraad hierbij te kunnen helpen.'

Adviesraad

De overige leden van de Ksa-adviesraad zijn Theo Schuyt (hoogleraar Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Han Moraal (lid namens Nederland van Eurojust), Dike van de Mheen (directeur Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) en Peter Kuipers (voorzitter KRO-NCRV).

Zie ook: Organisatie