Joop Pot: 'Kansspelbeleid moet op Europese agenda'


Bestuurder Joop Pot verlaat per 1 februari 2019 de Kansspelautoriteit. Bij zijn afscheid breekt hij een lans voor samenwerking over de grenzen heen. ‘Alle partijen hebben daar baat bij.’

Joop Pot was de nog overgebleven (parttime) bestuurder van het eerste bestuur van de Ksa, de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Jan Suyver en Henk Kesler traden per 1 oktober 2018 af; hun termijn zat er op. Zij werden als voorzitter respectievelijk vicevoorzitter opgevolgd door René Jansen en Bernadette van Buchem. Joop Pot, bestuurder sinds 2014, zorgde door nog een aantal maanden aan te blijven voor de continuïteit. Op eigen verzoek komt er nu een einde aan zijn verbintenis met de Ksa: ‘De zaken zijn overgedragen, het nieuwe bestuur is ingewerkt. Ik stap met een gerust hart uit.’

Volwassen

Joop Pot heeft de Ksa, de in 2012 opgerichte toezichthouder op de markt voor de kansspelen, zien groeien van ‘een kind op kamers’ tot de ‘volwassene’ die het nu is. In dit verband refereert hij aan de WODC-evaluatie van 2017, waarin werd geconcludeerd dat de Ksa op de goede weg is en een positie heeft veroverd. Wel benadrukt Pot dat er geen reden is achterover te leunen. ‘De wereld van de kansspelen verandert razendsnel, misschien nog wel sneller dan andere sectoren. De technieken, de methodieken, de trend dat gaming en gambling steeds meer in elkaar overlopen, het gebruik van algoritmes – alle reden constant bij de les te blijven. De Ksa is met zo’n 70 fte een relatief kleine organisatie. Dan is het best lastig de kennis die nodig is te borgen, want die zit steeds bij slechts enkele mensen. Dat vergt voortdurend aandacht.’

Joop

Mondiaal actief

Als Joop Pot naar de toekomst kijkt, hoopt hij zeer dat beleidsmakers erin slagen het kansspelbeleid meer op de Europese agenda te zetten. De huidige situatie is dat elk land eigen gokwetgeving heeft: wat in het ene land zus is geregeld, is in het andere land net weer even anders – of juist helemaal niet geregeld. Zo is Nederland nog een van de weinige westerse landen waarin online kansspelen nog niet zijn gelegaliseerd (in februari stemt de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel kansspelen op afstand). Pot: ‘Verschil in gokwetgeving is historisch zo gegroeid, toen de wereld figuurlijk nog klein was. Maar als je naar de wereld van nu kijkt, zie je dat kansspelaanbieders over de grenzen heen opereren, vaak mondiaal actief zijn. Daar toezicht op houden met nationale toezichthouders vanuit een steeds iets andere wet- en regelgeving, is niet effectief en niet efficiënt. Overigens hebben ook de kansspelaanbieders hier belang bij. Die moeten door de verschillende situatie per land steeds iets aan hun platform veranderen. Dat vinden zij ook niet fijn.’

Optreden

Een andere reden voor het internationale pleidooi is dat het Joop Pot een doorn in het oog is dat het heel lastig is als individuele toezichthouder op te treden tegen illegale aanbieders van online kansspelen. Dat is dringend nodig uit oogpunt van consumentenbescherming en voorkomen van kansspelverslaving. De praktijk leert echter dat het heel lastig is effectief op te treden tegen bedrijven die vanuit het buitenland hun kansspelen aanbieden. Boetes worden niet betaald en activiteiten niet gestaakt. Pot: ‘Met meer samenwerking over de grenzen heen, is het makkelijker een vuist te maken. Helaas is dat nodig; er zijn naast veel goede ook veel foute bedrijven. Ook zal het dan makkelijker worden een beroep te doen op mondiaal opererende bedrijven om mee te werken. Zoals de Ksa Apple in 2017 heeft verzocht bepaalde gokapps te verwijderen; dat kan natuurlijk ook op grotere schaal en dan maakt het meer indruk op dat soort bedrijven. Richting betaaldienstverleners: hetzelfde laken een pak.’ Joop Pot hoopt dan ook dat toezichthouders de eerste stappen die zijn gezet op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, flink zullen uitbouwen. Met steeds meer harmonisatie tot gevolg. De Ksa is sterk voorstander van internationale samenwerking.

Boeiende tijd

Wie denkt dat Joop Pot het nu rustig(er) aan gaat doen, heeft het mis. Hij heeft nog steeds een indrukwekkende lijst met nevenactiviteiten. Ook startte hij  met een aantal topbestuurders een adviesbureau voor digitale vraagstukken.  Missen zal Pot de wereld van de kansspelen zeker: ‘Ik heb me zeer vermaakt. Het is echt een boeiend werkterrein waar veel samen komt: technologie, voorkomen van kansspelverslaving, de psychologie van het gokken, bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Daar komt nog bij dat de Kansspelautoriteit de enige toezichthouder in Nederland is die ook vergunningen verleent. Het was kortom een boeiende tijd.’