Evaluatie Kansspelautoriteit: voldoende, maar nog verbeterpunten


9 november 2017

De Kansspelautoriteit verleent op heldere en eenduidige wijze vergunningen, de organisatie is operationeel op orde en het handhavingsbeleid komt overeen met wat gezien de stand van de techniek verwacht mag worden. Als de Kansspelautoriteit handhaaft, doet zij dat effectief, met een goede balans tussen normoverdracht en sanctioneren. Tegelijkertijd zijn er nog verbeterpunten: zo moet de Kansspelautoriteit actiever en concreter invulling geven aan het bevorderen van verslavingspreventie, moeten er meer concrete activiteiten en doelen worden geformuleerd en moet er worden geïnvesteerd in samenwerking met gemeenten.

Onderzoek

Dit zijn enkele conclusies die worden getrokken in Kansen begrensd: evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016. Als zelfstandig bestuursorgaan wordt de Kansspelautoriteit elke vijf jaar geëvalueerd. Onderzoekers van de universiteiten van Nijmegen, Utrecht en Amsterdam voerden in opdracht van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het evaluatieonderzoek uit.

Reactie

In een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie schrijft de Kansspelautoriteit zich te herkennen in het beeld dat de onderzoekers schetsen. Wat betreft de verbeterpunten wordt opgemerkt dat die al de aandacht hebben en zullen blijven krijgen.

Wetsvoorstel

Een belangrijke conclusie in het rapport is dat het van groot belang is dat de wet Kansspelen op Afstand (KOA, de wet die online kansspelen legaal maakt) snel door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Hierdoor krijgt de Kansspelautoriteit meer handhavingsbevoegdheden en kunnen consumenten die aan online kansspelen willen deelnemen, effectiever worden beschermd. De onderzoekers concluderen dat de organisatie klaar is voor de bijbehorende uitbreiding van haar toezichtstaken.