GGZ en VAN actualiseerden kwaliteitseisen preventietrainingen


20 maart 2018

GGZ Nederland en VAN Kansspelen hebben de kwaliteitseisen voor trainingen voor personeel van speelhallen geactualiseerd. Medewerkers kunnen door die trainingen onmatig speelgedrag herkennen en gokverslaving voorkomen.

Trainingen als onderdeel zorgplicht

Aanbieders van kansspelen hebben een wettelijke zorgplicht voor hun klanten. Onderdeel van deze zorgplicht is het herkennen van signalen van onmatig speelgedrag of (beginnende) verslaving. Personeel wordt daarom getraind om deze signalen te herkennen. Wet- en regelgeving stellen ook eisen aan opleidingen van speelhalpersoneel. Medewerkers van speelhallen moeten onder meer problematisch gedrag kunnen herkennen, kennis hebben van relevante wet- en regelgeving en daadwerkelijk doorverwijzen naar zorginstellingen.

Document

De oude afspraken tussen GGZ Nederland en VAN Kansspelen dateerden uit 2012. De geactualiseerde afspraken staan in het document Kwaliteitseisen preventietrainingen kansspelproblematiek. (pdf, 340 kB) Het document kwam tot stand onder coördinatie van de Kansspelautoriteit. De brancheorganisaties stuurden het document ter informatie naar minister Dekker van Justitie en Veiligheid (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid).

Actuele inzichten

In de geactualiseerde kwaliteitseisen is geregeld dat preventietrainingen kansspelproblematiek kunnen worden aangeboden door een op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg erkende instelling, of door een trainingsaanbieder die een samenwerkingsovereenkomst heeft met zo’n instelling. Die instellingen beschikken over actuele expertise en aanbod op het gebied van verslavingspreventie en – behandeling. Ook is geregeld dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen instelling en trainingsaanbieder moet zijn vastgelegd op welke wijze er samen voor wordt gezorgd dat actuele inzichten op het vlak van de preventie en behandeling van verslaving in de trainingen zichtbaar worden.