Nieuwe fase aanpak loot boxes


19 juni 2018

De Kansspelautoriteit gaat vanaf morgen (20 juni 2018) na of gamebedrijven aanpassingen hebben gedaan in hun illegale loot boxes, schatkistjes in games. Als ze die hebben gedaan, wordt nagegaan of de aanpassingen voldoende zijn om niet meer te kunnen worden getypeerd als kansspel zoals omschreven in de Wet op de kansspelen.

De Kansspelautoriteit onderzocht in de periode november 2017 - april 2018 loot boxes in populaire games. Aanleiding hiervoor waren zorgen over deze gokelementen in games bij spelers van games, ouders en zorginstellingen. Het onderzoek resulteerde in het rapport Onderzoek naar loot boxes | een buit of een last. De conclusie luidde dat vier van de tien loot boxes (tien populaire spellen werden voor dit onderzoek geselecteerd) in strijd zijn met de kansspelwet (Zie ook: Sommige loot boxes in strijd met de kansspelwet).

Wet op de kansspelen

De Kansspelautoriteit stelde de partijen in kwestie hier in april van op de hoogte. Ze kregen tot 20 juni de tijd om hun spel aan te passen. Daarom kan de Kansspelautoriteit vanaf morgen controleren of er aanpassingen zijn doorgevoerd en zo ja, of die afdoende zijn.

Geen invloed

Loot boxes zijn een soort schatkistjes die in een spel (‘game’) kunnen worden verkregen. Soms moet ervoor worden betaald, soms niet. Op de inhoud van de loot box kan de speler geen invloed uitoefenen. De opbrengst maakt het spel soms alleen cosmetisch mooier, soms wordt het ook makkelijker om het spel te winnen. Daarnaast kan de inhoud van een loot box worden verhandeld en daardoor geldwaarde krijgen. De Wet op de kansspelen staat dit laatste niet toe: het aanbieden van een dergelijk kansspel zonder vergunning is verboden. Het gaat dan om de combinatie van verhandelbaarheid en verkrijging door toeval.

Kansspelverslaving

Zorgen bij de Kansspelautoriteit zijn er vooral over het feit dat er aanwijzingen zijn dat loot boxes kansspelverslaving in de hand werken. Wereldwijd is er consensus over dat kansspelen niet gespeeld moeten kunnen worden door minderjarigen. Een aanpassing die aanbieders zouden kunnen doen is de loot boxes in hun spel vervangen door ‘direct buy’: virtuele items die van tevoren bekend zijn, kunnen dan worden gekocht.

Handhaving

Als blijkt dat de gamebedrijven niet of onvoldoende aanpassingen hebben gedaan, breekt de fase van handhaving aan. Hiertoe heeft de Kansspelautoriteit verschillende mogelijkheden. Zo kunnen er bestuurlijke boetes worden opgelegd van maximaal 830.000 euro (of, als dat meer is, 10 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf dat de wet overtreedt). Als bestuurlijk handhaven niet effectief blijkt, kan de Kansspelautoriteit een beroep doen op het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk te vervolgen.

Duidelijkheid

De Kansspelautoriteit kan op dit moment niet zeggen wanneer er meer duidelijkheid kan worden gegeven; handhavingstrajecten duren in de regel lang. Als de Kansspelautoriteit een boete of maatregel oplegt, wordt die openbaar.

Zie ook: Loot boxes