Kansspelautoriteit ontvangt klachten over blokkade online items


22 juni 2018

De Kansspelautoriteit krijgt klachten van gamers van twee spellen waarin loot boxes voorkomen, dat zij van de ene op de andere dag hun virtuele items niet meer kunnen verhandelen. Sommige gamers stellen hiervan financiële schade te ondervinden.

De gamers kloppen hiervoor aan bij de Kansspelautoriteit. De toezichthouder op de markt voor de kansspelen wijst er echter op dat zij niet de aangewezen instantie is voor deze klachten. De Kansspelautoriteit gaat wel in gesprek met de aanbieder van de spellen. Zij zal daarin aandringen op het niet onnodig duperen van spelers.

Aanpassingen

De actie van het gamebedrijf volgt – naar eigen zeggen - op het bekend maken op 19 april 2018 door de Kansspelautoriteit dat een aantal loot boxes, schatkistjes in games, in strijd zijn met de Nederlandse kansspelwet (Zie ook Sommige loot boxes in strijd met de kansspelwet). De Kansspelautoriteit gaf de verantwoordelijke gamebedrijven tot 20 juni 2018 de tijd om aanpassingen te doen in hun spel. Het is namelijk verboden een kansspel  zonder vergunning aan te bieden. Wanneer de inhoud van een loot box door toeval wordt bepaald én de waarde buiten het spel om verhandelbaar is, is deze loot box in strijd met de Wet op de kansspelen.

Verschillende keuzes

Een bedrijf dat games met daarin dergelijke loot boxes aanbiedt, heeft verschillende keuzes om niet meer strijdig te zijn met de Wet op de kansspelen. Een optie is loot boxes helemaal uit het spel halen en bijvoorbeeld te vervangen door 'direct buy': gamers kopen dan van tevoren bekende items. In dit geval is er geen sprake meer van een (verboden) kansspel. Bezitters van items worden door deze aanpak niet gedupeerd. Een andere optie is de nu gekozen werkwijze: het (opeens) stopzetten van de mogelijkheid tot verhandelen van de items.

Toezichthouder

Indien bezitters van online items een klacht willen indienen over eventuele financiële schade, dan kunnen zij zich melden bij de aanbieder van het spel.  De Kansspelautoriteit is toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Zij ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en naleving van vergunningsvoorwaarden, maar zij is geen klachteninstituut (Meer informatie: Klachten en meldingen). De Kansspelautoriteit attendeert mensen die er met een aanbieder van een kansspel niet uit komen, op de mogelijkheid naar het Juridisch Loket te stappen.

Antwoorden op veel gestelde vragen door gamers

Er wordt nu actie ondernomen tegen loot boxes. Maar waarom wordt er niets gedaan aan speelkaarten, voetbalplaatjes en surprise-eieren?

Voordat de Kansspelautoriteit tot het beoordelen van een spel over gaat, wordt eerst beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van een (mogelijk) risico voor haar publieke doelen (verslavingspreventie, consumentenbescherming en tegengaan van illegaliteit en criminaliteit, zie voor meer informatie de Leidraad beoordeling kansspelen). De Kansspelautoriteit heeft tot heden geen signalen ontvangen dat er verslavingsproblemen ontstaan door het openen van speelkaartverpakkingen of verrassingseieren. Het is ook expliciet gevraagd aan verslavingszorginstellingen bij het onderzoek dat de Kansspelautoriteit uitvoerde. Dergelijke producten zijn al meer dan twintig jaar op de markt.

Waarom is er niet van tevoren een bericht aan spelers gestuurd dat er geen items meer kunnen worden verkocht?

De Kansspelautoriteit heeft de bedrijven op 19 april 2018 gemeld dat zij tot 20 juni 2018 de tijd kregen om hun producten aan te passen. Dat spelers blijkbaar niet zijn gewaarschuwd, is niet de verantwoordelijkheid van de Kansspelautoriteit. Klachten hierover moeten worden gericht aan de aanbieder van het spel. Komt u er niet uit met het bedrijf, dan kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket. Veel klachten die bij de Kansspelautoriteit binnen komen, gaan over onbehoorlijk handelen door aanbieders, niet over handelen in strijd met de Wet op de kansspelen of een verleende kansspelvergunning.

Door de blokkade op het kunnen verhandelen van online items lijd ik financiële schade. Waar kan ik die schade verhalen?

De Kansspelautoriteit heeft op 19 april 2018 bekendgemaakt dat een aantal loot boxes in strijd is met de kansspelwet. De bedrijven die deze loot boxes in hun spellen aanbieden, kregen tot 20 juni 2018 de tijd aanpassingen te doen. Er zijn verschillende aanpassingen mogelijk. Een optie is loot boxes helemaal uit het spel te halen en bijvoorbeeld te vervangen door 'direct buy': gamers kopen dan van tevoren bekende items. Er is dan geen sprake meer van een (verboden) kansspel. Omdat de virtuele items dan nog steeds verhandelbaar zijn, lijden spelers geen financiële schade. Een andere optie is het (opeens) stopzetten van de mogelijkheid tot verhandelen van de items. Klachten over de gekozen handelwijze moeten aan het bedrijf dat dit doet worden gericht.

Wanneer online items in het spel blijven en niet kunnen worden verkocht, is het dan ook gokken?

Volgens de Wet op de kansspelen is er sprake van gokken, als een prijs of premie door toeval wordt verkregen. Er is in elk geval een prijs als het gaat om een online goed dat waarde heeft en verhandelbaar is. Het is ook mogelijk dat een prijs niet verhandelbaar is, maar bijvoorbeeld spelergebonden. De Kansspelautoriteit waarschuwt voor alle loot boxes, ook al zijn de online goederen die ermee verkregen kunnen worden niet verhandelbaar. De reden is dat ze mogelijk (spel)elementen bevatten die tot kansspelverslaving kunnen leiden.

Krijgen spelers nog de mogelijkheid om hun online items te verhandelen?

Volgens de Wet op de kansspelen is er sprake van gokken, als een prijs of premie door toeval wordt verkregen. Er is in elk geval een prijs als het gaat om een online goed dat waarde heeft en verhandelbaar is. Maar het is ook mogelijk dat een prijs niet verhandelbaar is, maar bijvoorbeeld 'spelergebonden'. De Kansspelautoriteit waarschuwt voor alle loot boxes, ook al zijn de online goederen die ermee verkregen kunnen worden niet verhandelbaar. De reden is dat ze mogelijk (spel)elementen bevatten die tot kansspelverslaving kunnen leiden.

Ik heb betaald voor mijn online items, ik heb ze niet uit loot boxes. Toch kan ik ze niet meer verhandelen. Dat kan toch niet?

Een bedrijf dat ervoor kiest de mogelijkheid tot verhandelen te blokkeren, is verantwoordelijk voor deze keus. Om niet meer in strijd met de Wet op de kansspelen te handelen, kan er ook worden gekozen voor andere aanpassingen die bezitters van online items niet duperen.


Zie ook

Vraag en antwoord over de blokkade ONDERAAN dit bericht

Alle informatie over loot boxes