'Wij gedogen nooit, tot op de dag van vandaag niet'


28 augustus 2017

Vandaag publiceert de Kansspelautoriteit een algemene factsheet met informatie over de organisatie zelf, haar maatschappelijke doelen en haar activiteiten. Directeur Marja Appelman geeft een toelichting op deze factsheet.

De Kansspelautoriteit is in 2012 opgericht om toezicht te houden op de kansspelmarkt.

Ze is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en oefent haar wettelijke uitvoeringstaken onafhankelijk uit.

De verantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid ligt bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 'Wij verlenen vergunningen en handhaven op grond van die wet- en regelgeving. En daarmee helpen we gokverslaving, illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan en consumenten te beschermen', zegt Appelman.

In hoeverre is de toezichthouder ook marktmeester?

'De Kansspelautoriteit is toezichthouder op de markt, maar heeft niet de verantwoordelijkheid voor marktordening. Wij bepalen bijvoorbeeld niet dat er maar één casino kan zijn of dat de regels verschillend zijn voor de verschillende kansspelen. Dat is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de politiek. Met inachtneming van deze verschillen, streeft de Kansspelautoriteit ernaar om de markt niet onnodig te verstoren. Dus harmoniseren we bijvoorbeeld vergunningsvoorwaarden waar mogelijk.'

Welk rolverdeling heeft de Kansspelautoriteit met het ministerie van Veiligheid en Justitie?

'Het ministerie ontwikkelt beleid en is verantwoordelijk voor het systeem. De Kansspelautoriteit voert het toezicht uit. De rol van de Kansspelautoriteit is om het ministerie gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Dat doen we onder meer in de ‘brief met aanbevelingen voor wetgeving en beleid’. Daarnaast geven we bij beleidsontwikkeling al in een vroeg stadium vakinhoudelijk advies. Dat advies wordt ons uitdrukkelijk gevraagd. Verder bekijken we in uitvoeringstoetsen of voorgestelde wet- en regelgeving goed uitvoerbaar is en hoeveel mensen en middelen daarvoor nodig zijn.

Vanwege de modernisering van het kansspelbeleid is advisering al jaren een omvangrijke taak voor de Kansspelautoriteit. Op dit moment adviseren we bijvoorbeeld over de lagere regelgeving voor de wetsvoorstellen Kansspelen op afstand (Koa) en Modernisering van het Speelcasinoregime.'

Wat de modernisering van het kansspelbeleid betreft: hoe staat het met de wetgeving rond kansspelen online?

'Voor de effectiviteit van ons werk is het belangrijk dat de Eerste Kamer zo snel mogelijk instemt met het wetsvoorstel Koa.'

Blijft de Ksa dan tot die tijd gedogen?

Appelman veert meteen op. 'Nee, absoluut niet! Wij gedogen nooit, tot op de dag van vandaag niet. Kansspelen online zijn verboden. Punt uit.'

Lees de factsheet Kansspelautoriteit algemeen (pdf, 201 kB)


Marja Appelman, directeur Kansspelautoriteit

GvR2017MarjaAppelman_MG_5205