Strikte voorwaarden aan bijzondere trekking Staatsloterij


24 april 2017

De Nederlandse Kansspelautoriteit verleent de Staatsloterij onder strikte voorwaarden een eenmalige ontheffing voor een bijzondere trekking.

De Staatsloterij wil op 27 mei dit jaar met deze trekking tegemoetkomen aan de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad sprak op 30 januari 2015 uit dat de Staatsloterij misleidende mededelingen deed over niet-gegarandeerde prijzen, de winkansen en het aantal te winnen prijzen in de periode 2000-2007, evenals over de hoogte van de prijzen in verband met de Koninginnedagtrekking 2008. De Staatsloterij wil de deelnemers uit die periode in staat stellen zonder betaling deel te nemen aan de bijzondere trekking. In ruil voor deelname hieraan moeten zij afstand doen van mogelijke rechtsvorderingen en aanspraken op de Staatsloterij.

Finale kwijting

Ook stemt de raad van bestuur van Kansspelautoriteit in met gebruik van een ander deelnemersreglement voor de bijzondere trekking. Het deelnemersreglement voor deze trekking noemt als kernbeding 'finale kwijting': als een deelnemer meedoet aan de bijzondere trekking verklaart hij of zij dat de Staatsloterij BV eventuele schulden tegenover hem of haar heeft voldaan en dat hij of zij in deze kwestie niets meer te vorderen heeft van de Staatsloterij.

De Kansspelautoriteit besloot op 23 februari dit jaar tot deze ontheffing en instemming naar aanleiding van een verzoek hiertoe dat de Staatsloterij op 13 februari dit jaar deed. Er is volgens de Kansspelautoriteit geen zwaarwegend bezwaar tegen dit verzoek mits de Staatsloterij voldoet aan een aantal strikte voorwaarden.

Zo stelt de Kansspelautoriteit als voorwaarde dat de Staatsloterij duidelijke en begrijpelijke informatie verstrekt over de vereiste van finale kwijting, 'zodat de deelnemers aan de Bijzondere Trekking begrijpen dat zij afstand doen van eventuele rechtsvorderingen en aanspraken op Staatsloterij' als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad. Deelnemers in de genoemde periode met een potentiële claim op de Staatsloterij behouden die claim als zij niet deelnemen aan de Bijzondere Trekking.

Lees ook het persbericht van 10 april 2017.