Kansspelautoriteit: strikte voorwaarden aan bijzondere trekking van Staatsloterij


10 april 2017

Uitspraak Hoge Raad vormt aanleiding voor trekking.

De Nederlandse Kansspelautoriteit verleent de Staatsloterij onder strikte voorwaarden een eenmalige ontheffing voor een bijzondere trekking. De Staatsloterij wil op 27 mei dit jaar met deze trekking tegemoetkomen aan de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad sprak op 30 januari 2015 uit dat de Staatsloterij misleidende mededelingen deed over niet-gegarandeerde prijzen, de winkansen en het aantal te winnen prijzen in de periode 2000-2007, evenals over de hoogte van de prijzen in verband met de Koninginnedagtrekking 2008. De Staatsloterij wil de deelnemers uit die periode in staat stellen zonder betaling deel te nemen aan de bijzondere trekking. In ruil voor deelname hieraan moeten zij afstand doen van mogelijke rechtsvorderingen en aanspraken op de Staatsloterij.

Finale kwijting

Ook stemt de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: raad van bestuur) in met gebruik van een ander deelnemersreglement voor de bijzondere trekking. Het deelnemersreglement voor deze trekking noemt als kernbeding ‘finale kwijting’: als een deelnemer meedoet aan de bijzondere trekking verklaart hij of zij dat de Staatsloterij BV eventuele schulden tegenover hem of haar heeft voldaan en dat hij of zij in deze kwestie niets meer te vorderen heeft van de Staatsloterij.

Besluit

De Kansspelautoriteit besloot op 23 februari dit jaar tot deze ontheffing en instemming naar aanleiding van een verzoek hiertoe dat de Staatsloterij op 13 februari dit jaar deed. Er is volgens de Kansspelautoriteit geen zwaarwegend bezwaar tegen dit verzoek mits de Staatsloterij voldoet aan een aantal strikte voorwaarden.

Zo stelt de Kansspelautoriteit als voorwaarde dat de Staatsloterij duidelijke en begrijpelijke informatie verstrekt over de vereiste van finale kwijting, 'zodat de deelnemers aan de Bijzondere Trekking begrijpen dat zij afstand doen van eventuele rechtsvorderingen en aanspraken op Staatsloterij’ als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad. Deelnemers in de genoemde periode met een potentiële claim op de Staatsloterij behouden die claim als zij niet deelnemen aan de Bijzondere Trekking.

Niet gratis

In haar besluit bepaalt de raad van bestuur dat ze de ontheffing en instemming in elk geval kan intrekken als:

  1. in het deelnemersreglement behorende bij de Bijzondere Trekking onvoldoende prominent de voorwaarde voor deelneming aan de Bijzondere Trekking, te weten de finale kwijting, wordt vermeld;
  2. deze finale kwijting niet in iedere uiting en correspondentie op duidelijke en begrijpelijke wijze wordt toegelicht;
  3. de mogelijke deelnemers aan de Bijzondere Trekking op enigerlei wijze wordt voorgehouden dat deelname gratis is, terwijl de genoemde finale kwijting een vereiste is voor deelname’.

Daarom mag de Staatsloterij van de Kansspelautoriteit de bijzondere trekking niet aanduiden of aanprijzen ‘als of met de woorden:

  • ‘gratis loterij’,of
  • ‘gratis trekking’ of
  • ‘gratis deelname’’.

Vanuit haar maatschappelijke opdracht wil de Kansspelautoriteit met deze voorwaarden deelnemers inlichten en beschermen.

Veilig spelen op eerlijke markt

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.

De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht:

  • Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
  • Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
  • Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
  • Geven van voorlichting en informatie.

De Kansspelautoriteit staat samen met aanbieders en spelers voor de opdracht dat zoveel mogelijk mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan meewerkt kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden.