Kansspelautoriteit verscherpt aanpak van reclame online


24 april 2017

De Nederlandse Kansspelautoriteit verscherpt haar aanpak van reclame op internet voor kansspelen zonder vergunning. Onder druk van de Kansspelautoriteit verwijderden inmiddels tien reclamemakers hun illegale reclame van het internet.

De Kansspelautoriteit hanteert bij deze handhaving de uitgangspunten die ook gelden voor aanbieders van illegale kansspelen op afstand (online). Ze zet deze verscherpte handhaving voort om reclame op internet voor kansspelen online steeds verder terug te dringen. Vice-voorzitter mr H.W. (Henk) Kesler van de Kansspelautoriteit: ‘Door reclame voor illegale kansspelen online te bestrijden kunnen we ook zoveel mogelijk de risico’s hiervan terugdringen, zoals gokverslaving.’

Belangrijke bevoegdheden voor handhaving

De Kansspelautoriteit ziet uit naar de verdere behandeling door de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand (KOA). Dit wetsvoorstel wil onder strikte voorwaarden kansspelen online toestaan die beschikken over een vergunning. Kesler: ‘Zolang de wetgever kansspelen online niet toestaat kunnen we die ook niet aan strikte regels binden om spelers te beschermen. Bovendien bevat het wetsvoorstel belangrijke, aanvullende bevoegdheden voor een doeltreffende handhaving van wet- en regelgeving’, aldus Kesler.

‘De handhaving op basis van prioritering is nu wel duidelijk. Aanbieders weten heel goed hoe het ervoor staat. We richten onze blik daarom nu ook op reclames voor illegale kansspelen die op websites worden geplaatst. En die aanpak heeft succes, getuige de reactie van reclamemakers die illegale reclame van internet hebben gehaald.’

De Kansspelautoriteit doet dat natuurlijk niet zomaar. Alles is erop gericht om consumenten te beschermen. Kesler: ‘We willen het moeilijker maken dat consumenten hieraan verslaafd raken. Daarom pakken we ook de bevorderaars of ‘affiliates’ van online kansspelen aan. Dat hebben we eerder ook gedaan bij de (illegale) gokapps die we vorig jaar uit een appstore hebben laten verwijderen. Reclame maken voor illegale kansspelen is verboden. We hebben bovendien in een speciale Leidraad reclame duidelijke regels vastgesteld wat wel en niet mag bij het maken van reclame voor kansspelen.’ Kesler besluit: ‘Volg de leidraad voor reclame. Bij twijfel niet inhalen!’

Lees ook het persbericht van 24 april 2017 en het bericht in Trouw.