Heeft de nieuwe Wet Kansspelen op afstand gevolgen voor gemeenten?


Nieuwe wetgeving die sinds 1 april 2021 van kracht is verplicht alle vergunninghouders, dus ook houders van een aanwezigheidsvergunning, om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat vooral om aanpassingen op het gebied van verslavingspreventie.

  • Houders van een aanwezigheidsvergunning moeten sinds 1 oktober 2021 controleren of bezoekers geregistreerd staan in het Cruksregister. Als dat het geval is, moet de toegang geweigerd worden
  • Ook moeten houders van een aanwezigheidsvergunning het speelgedrag van spelers registreren en analyseren
  • Bij (vermoedens van) onmatig speelgedrag moet er een gesprek met de speler plaatsvinden
  • Als er aanleiding is, moet de speler worden geadviseerd tot vrijwillige inschrijving in Cruks
  • Als de speler dit advies niet opvolgt, moet de Kansspelautoriteit worden gewaarschuwd door de houder van de aanwezigheidsvergunning via de kennisgeving problematisch speelgedrag
  • Verder moeten houders van een aanwezigheidsvergunning beleid voor jongvolwassenen ontwikkelen
  • Ook gelden er ten opzichte van de Wet op de kansspelen aangescherpte eisen op het gebied van verslavingspreventiebeleid, onder meer wat betreft de eisen die er worden gesteld aan het personeel

Zie ook Voorkomen verslaving voor zakelijke aanbieders