Klacht over de Kansspelautoriteit

Heeft u een klacht over de Kansspelautoriteit of over een medewerker van de Kansspelautoriteit? Gebruik hiervoor onderstaand klachtenformulier. Wij behandelen uw klacht volgens de Regeling klachtbehandeling Kansspelautoriteit.

De persoonsgegevens die wij met dit formulier opvragen, gebruiken wij alleen voor de uitvoering van de wettelijke taken van de Kansspelautoriteit. 
Lees meer over hoe wij persoonsgegevens verwerken.