Wedwinkel Rotterdam

20 oktober 2016:

Sanctiebesluit wedwinkel Rotterdam (pdf, 9.2 MB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking wedwinkel Rotterdam (pdf, 1.1 MB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.