Holland Casino N.V.

3 november 2017

Last onder dwangsom Holland Casino N.V.
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk. Er is gecontroleerd op de lastgeving, hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Openbaarmaking Last onder dwangsom Holland Casino N.V.
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.