Red Ridge Marketing


Gepubliceerd op 16 juni 2022

De Kansspelautoriteit stelde vast dat Red Ridge Marketing reclame maakt voor kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend. Daarmee handelt Red Ridge Marketing in strijd met de Wet op de kansspelen. De Kansspelautoriteit legt een last onder dwangsom op.

Last onder dwangsom (15 juni 2022)

Last onder dwangsom Red Ridge Marketing (pdf, 86 kB)

Status

Naar aanleiding van het besluit is gecontroleerd, hierbij zijn overtredingen geconstateerd. Er zijn dwangsommen verbeurd.

Besluit tot openbaarmaking  (15 juni 2022)

Besluit tot openbaarmaking Red Ridge Marketing (pdf, 57 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot invordering (12 april 2023)

Invorderingsbesluit Red Ridge Marketing (pdf, 60 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking (12 april 2023)

Openbaarmakingsbesluit Red Ridge Marketing (pdf, 51 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.